30/05/2022
Pràctica professional  

 Coordinació de Seguretat i salut per a tècnics municipals 

CAATEEB - Barcelona 
Aspectes generals sobre la Coordinació de Seguretat i salut per a tècnics municipals 
 

El Reial Decret 1627/97 de 24 d’octubre sobre disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció, estableix i defineix l’obligatorietat dels promotors de les obres de designar els coordinadors de seguretat i salut tant a la fase de projecte com a la fase d’execució. Cal tenir present que la necessitat de designar un coordinador de seguretat i salut en fase d’execució quan intervé més d’una empresa es fa extensible en aquelles obres on no hi ha projecte, com poden ser les obres de manteniment o reparació que s’executin als nostres municipis.

En aquest webinar definirem aspectes a considerar de la figura del CSS, quan cal designar-lo, qui pot fer de coordinador, quines són les seves funcions i obligacions tant a les obres amb i sense projecte.

A càrrec de Laura Jornet. Arquitecta tècnica, consultora de Seguretat i Salut de l'àrea tècnica del CAATEEB

Si estàs interessat/da en treballs de Rehabilitació vinculats als Fons Next Generation, inscriu-te a l’Oficina Tècnica de Rehabilitació www.otr.cat

dilluns , 30 de maig de 2022  
  de 18:00 a 19:00 hores
  Plataforma Zoom
Gratuït per col-legiats/ 10€ per a no col.legiats