03/12/2020
Pràctica professional  

 Estudis d'apuntalament: Una obligació i una necessitat 

CAATEEB - Barcelona 
Perquè puguis estar al dia en els temes més rellevants de la professió, aquest dijous tindrà lloc el webinar sobre estudis d'apuntalmanent on l’objectiu és donar les claus per controlar el cintrat i descintrat d’una estructura d’acord el nou marc normatiu. Posar en valor el procés constructiu i fixar els paràmetres per executar l’estructura amb seguretat i qualitat optimitzant els terminis d’execució i els equips d’encofrat. 
 

Programa

 1. CÀLCULS D’APUNTALAMENT – NORMATIVA D’APLICACIÓ
  1. EHE-08
  2. Guia d’aplicació EHE-08
 2. ENCOFRAMENTS TIPO
  1. Components Principals
  2. Cintrat
  3. Descintrat parcial i total. Variables a controlar i punts crítics
 3. PROCEDIMENTS CONSTRUCTIUS (Guía EHE-08)
  1. CD - Cintrat- Descintrat
  2. CCD – Cintrat – Clarejat – Descintrat
  3. CRD – Cintrat – Recintrat – Descintrat
 4. FASES DE CÀRRECA EN PUNTALS I FORJATS
  1. Equip complet, apuntalament i amb altura
  2. Efectes en edificis forjats successius en altura
 5. PROJECTES D’INVESTIGACIÓ AMB LA UPV (Universitat Politècnica de València)
  1. Assajos experimentals en edificis reals
  2. Tesis doctorals
  3. Software de càlcul (STC)
 6. ESTUDI DETALLAT D’APUNTALAMENT
  1. Principals dades a incloure
  2. Justificació de càrregues en apuntalaments i forjats
  3. Resistències per poder descintrar.
 7. RECOMANACIONS CONSTRUCTIVES
  1. Vinculació entre el procés constructiu i el disseny d’edificació
  2. Situació actual de processos constructius crítics
  3. Obres estàndard versus especials (post tensades i penjades...)

Ponent de l'activitat

JORGE GARCIA LEACHE

JORGE GARCIA LEACHE

Arquitecte per l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona (UPC). Responsable tècnic i de formació a Encofrados J. Alsina, S.A. Conferenciant d’encofrats i estructures en organismes, universitats espanyoles i estrangeres.
dijous , 3 de desembre de 2020  
  A les 18h
  Plataforma Zoom
Gratuït