29/11/2021
Pràctica professional  

 Responsabilitat civil hereditària, recomanacions, herències i testaments 

CAATEEB - Barcelona 
Perquè puguis estar al dia en els temes més rellevants de la professió, aquest dilluns tindrà lloc el webinar sobre responsabilitat cívil hereditària, recomanacions, herències i testaments 
 

Conscienciació sobre la responsabilitat cívil dels professionals de l'arquitectura tècnica durant els terminis establerts legalment, que comporta, que en cas de difusió del tècnic/a, es traslladi als seus hereus.

Per aquest motiu, es donaran recomanacions sobre herències i testaments, per fer les previsions corresponents. 

Programa

18:00 Introducció a càrrec de Marisa Mas, advocada de l'Assessoria Jurídica del CAATEEB: La responsabilitat civil que es manté quan es deixa d’exercir l a professió i que es traspassa als hereus.

  • Tipus de responsabilitats civils dels arquitectes tècnics/ques
  • Responsabilitat civil hereditària
  • Recomanacions: ser conscients de la responsabilitat civil, disposar de pòlissa d’assegurances, i planificar l’herència i atorgar el testament.

18:25 Recomanacions sobre herències i testaments a càrrec de Imma Rúbies, notaria de Barcelona

  •  Règim successori a Catalunya: quins són els hereus, com es reparteix l’herència, què passa si no hi ha testament (procediment de declaració d’hereus si no hi ha testament, terminis i costos).
  • Convivència i recomanacions per fer testament. Atorgament del testament i cost.
  • Acceptació de l’herència, amb especial menció a la possibilitat d’acceptar-la a benefici d’inventari.
  • Noves estructures familiars i herències.
  • Altres qüestions a tenir en compte (testament vital, poders condicionats a situació d’incapacitació).

19:10 Participació i preguntes dels assistents.

Ponents de l'activitat

Marisa Mas

Advocada i directora de l'Àrea jurídica del CAATEEB.

Immaculada Rubíes

Notària
dilluns , 29 de novembre de 2021  
  A les 18:00
  Plataforma Zoom
Gratuït per col·legiats / 10 € no col·legiats