03/09/2020
Pràctica professional  

 La planificació: eina bàsica de gestió de projectes 

CAATEEB - Barcelona 
Perquè puguis estar al dia en els temes més rellevants de la professió, aquest dijous tindrà lloc el webinar sobre la planificació: una eina bàsica de gestió 
 

La planificació ha estat sempre i serà l’eina bàsica per a la gestió de processos. Conèixer els riscos de cada operació, la definició clara de tots els objectius i assegurar la viabilitat econòmica de cada intervenció són una part esencial a la feina d’un gestor (director d’execució, project manager, construction manager…). I l’eina que ens permet organitzar, temporalitzar i assignar els recursos adients a cada fase del procés és la PLANIFICACIÓ.

Una eina bàsica que ens ajuda a focalitzar en un únic document, la definició d’objectius i no només el control temporal dels processos, sino la gestió econòmica, l’assignació de recursos, la identificació de riscos de cada fase i l’estudi general de tots els processos per a gestionar la relació entre ells. “

Ponent de la sessió

Josep Lluis Gil

Josep Lluis Gil

Arquitecte tècnic col·legiat. Project Manager. Gerent de l'empresa GESOB: Assessoria i gestió integrada de projectes i obres.
dijous , 3 de setembre de 2020  
  A les 18:00
  Plataforma Zoom
Col·legiats: Gratuït - No Col·legiats: 12€