21/01/2021
Pràctica professional  

 Reutilització de productes en la construcció 

CAATEEB - Barcelona 
Perquè puguis estar al dia en els temes més relevants de la professió, aquest dijous tindrà lloc el webinar sobre la reutilització de productes en la construcció 
 

L’economia circular es basa en la idea que el consum de recursos no sigui més ràpid que la capacitat del planeta de generar-los. Per tal que això sigui possible és imprescindible deixar de generar residus, els hem d’aprofitar tots com a recursos tal i com passa en els processos naturals de la biosfera.

El sector de l’edificació utilitza una gran quantitat de recursos materials i és responsable del 35% del total de residus que generem. Per tal d’ajudar a resoldre aquesta problemàtica des del CAATEEB s’ha creat Marketcons, una eina per potenciar la reutilització de productes de la construcció.

Ponent de l'activitat

Jordi Martí

Arquitecte tècnic col·legiat, consultor energètic i col.laborador del CAATEEB en el desenvolupament del Test Energètic.
dijous , 21 de gener de 2021  
  A les 18:00
  Plataforma Zoom
Gratuït