Inscripció Activitats

Codi Activitat Nom Activitat Dates del Activitat Durada
a0269000017YvwBAAS BIM Construction Manager. Els nous perfi ... 29/04/2021 A les 18:00
Ubicació Preu
Plataforma Zoom Gratuït