27 de setembre 2018
dijous de 16 a 18h
Aula A1 del CAATEEB
gratuït
 
Jornada

 Jornada pràctica del Llibre d’incidències en format web - Liweb

CAATEEB - Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Barcelona
El Liweb és una eina informàtica que serveix per facilitar la tasca del professional a l’obra envers la seguretat i salut. La sessió permetrà aprendre a utilitzar l'eina i el seu funcionament en obra.

El Liweb és una aplicació web que facilita de forma àgil la gestió informàtica del llibre d’incidències i permet la substitució del llibre d’incidències en paper. Segons prescripcions del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, a l’obra només es pot fer servir un model de llibre d’incidències, paper o digital (Liweb).  El coordinador de seguretat i salut (o direcció facultativa si es cau) decideix segons les característiques, prescripcions del llibre i medis de l’obra, si n'utilitzarà l'un o l’altre.

 

En aquesta sessió s’explicarà de forma pràctica el funcionament del Liweb, veient les diferents parts i tota la traçabilitat  fins tancar el llibre: donar d’alta un usuari i llibre Liweb, omplir la fitxa, geoposicionar el llibre, gestionar agents (associar usuaris al Liweb), fer anotacions i enviar-les als agents i a la ITC.

 

La jornada és oberta a tothom, gratüïta però cal inscripció prèvia, les places són limitades.

La sessió serà a càrrec de Victoria Piera Fanlo, tècnica de la unitat de Seguretat i Salut del CAATEEB

Important! És imprescindible que els assistents a la jornada disposin i portin el seu ordinador portàtil i un dispositiu mòbil.