24 novembre 2016
de 12 a 13.45h
Sala actes del CAATEEB
gratuït
 
EUROPEAN BIM SUMMIT DAY

 El BIM en la construcció d'edificis sostenibles

CAATEEB - Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Barcelona
El CAATEEB va organitzar el passat 24 de novembre una edició de l'European Bim Summit Day per conèixer les experiències i les aplicacions més pràctiques en l'ús de la tecnologia BIM per a una edificació sostenible.

El BIM fa referència a una tecnologia que afecta a tot el cicle de vida d'un edifici, des de l'etapa de disseny a la desconstrucció passant per la fase d'explotació i ús, suposant una nova forma de treballar a l'agrupar en un model digital tota la informació relativa a l'edifici, des del projecte a la planificació i pressupost, passant per la representació 3D i la resta d'aspectes que s'han de tenir en compte com són tots els aspectes ambientals.

 

Cal tenir en compte que treballant en BIM es millora l'intercanvi d'informació entre tots els agents implicats en el cicle de vida de l'edifici i per tant, el BIM permet l'avaluació comparativa i la presa de decisions en l'elecció del producte amb un comportament amb menys impacte ambiental, l'anàlisi del cicle de vida de l'edifici, la modelització per conèixer la puntuació i el grau que es pot aconseguir en els diferents certificats ambientals de l'edifici: BREAM, LEED, VERDE, DGNB, HQE, l'anàlisi del comportament energètic de l'edifici, la gestió més eficient de l'energia, l'ús i el manteniment de l'edifici, la desconstrucció i la gestió dels residus, etc….

 

Programa

   

 12.00hPresentació de la jornada
 12.00h

Com ajuda el BIM en el disseny dels edificis sostenibles. Grup de treball BIM dins l'estratègia esBIM

Bruno Sauer. Arquitecte. Director general de GBCe

 12.30 hL'eficiència energética i la sostenibilitat en els projectes BIM
Salvador Bohigas Segarra. Arquitecte tècnic. Chief Executive Officer de Manteniment Sostenible Integral y BIMBarcelona
 13:00 hLas herramientas para modelizar la sostenibilidad y el BIM
Josep Solé Bonet. Arquitecte tècnic. European Sustainibility & Technical Manager en URSA
 13.30 h  Col·loqui i torn obert de paraules
 13:45 hFinal de la jornada

Vídeo de la jornada

 

Amb la col·laboració de:

            

 

Main partner: