20 de novembre 2018
dimarts, d'11:00 a 14:00h
Sala actes del CAATEEB
gratuït
 
EUROPEAN BIM SUMMIT DAY 

 BIM i el seu impacte en les Administracions Públiques

CAATEEB - Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Barcelona
El CAATEEB organitza una nova sessió European BIM Summit Day amb l'objectiu de presentar una aproximació estratègica dels impactes de l’entorn BIM present i futur per a una administració pública.

Analitzarem el tipus de projectes que es duen a terme en una administració gran o petita, la utilització de la Informació de Base provinent de plataformes SIG-Sistemes d’Informació Geogràfiques, la importància de determinar els  requisits BIM per concursos i per operar internament, i l'impacte de BIM en cada servei. La preocupació per fixar quines directives, lleis i documents fan necessari i obligatori la implantació d’Entorns BIM en els processos d'una administració pública, identificant els recursos humans actius idonis.

 

Aquesta sessió es dirigeix al món dels tècnics de les Administracions i als decisors com, secretaris, regidors i caps de departament o unitats que es relacionen amb edificació, via pública i infraestructures.

Programa

 11:00h

 Presentació

Jordi Gosalves. President del CAATEEB

Ferran Falcó. Secretari general de Territori i Sostenibilitat i president de la comissió interdepartalmental BIM de la Generalitat

 11:10hPresentació del Llibre Blanc BIM en les administracions públiques                       
Ferran Falcó. Secretari general de Territori i Sostenibilitat i president de la comissió interdepartalmental BIM de la Generalitat
 11:40h

La digitalització i el seu impacte en els municipis 

Mario Alguacil, Direcció  de l'Àrea de govern obert i Serveis generals de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

 12:10hImplementar BIM en una gran organització pública
Albert Gassull. Coordinador de Serveis de Projectes i Obres  de l’Espai Públic, AMB
 12:40hEls nous processos per fer un flux de treball administratiu BIM idoni
Jordi Rovira. Ajuntament de Barcelona
 13:10hCol·loqui i taula rodona
Modera: Ignasi Pérez Arnal. Director de continguts de l’EBS19
 13:30h Fi de la jornada

Video de la jornada

Amb el suport de:

        

 Main partner