28/01/2016
dijous, de 17 a 19 h.
Sala actes Barcelona
gratuït
23/12/2015
Jornada

 Noves eines per a la rehabilitació i el manteniment d’edificis

CAATEEB - Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Barcelona
En aquesta jornada es presentaran les diverses eines per a la realització de la ITE i una nova aplicació informàtica del CAATEEB per realitzar el llibre de l’edifici dels edificis nous i existents.

Amb l’entrada en vigor del Decret 67/2015, de 5 de maig, per al foment del deure de conservació, manteniment i rehabilitació d’edificis d’habitatges, han aparegut unes noves eines per realitzar les tasques que habitualment té encomanades el Tècnic de Capçalera en la gestió dels edificis residencials.

 

En aquest sentit el CAATEEB ha organitzat una jornada en la que es presentarà l’eina telemàtica habilitada per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per a realitzar l’informe d’inspecció tècnica dels edificis d’habitatges (ITE) i les novetats introduïdes el passat 1 de desembre en la versió 1.4.0 d’aquesta eina telemàtica, així com el programa de rehabilitació, els informes de verificació tècnica i una nova aplicació informàtica del CAATEEB per a realitzar el llibre de l’edifici dels edificis nous i existents.

 

Veure el video de la jornada

 

Programa

 17:00 hGenerador d’informes ITE, programa de rehabilitació, informes de verificació, llibre de l’edifici per a edificis existents
 Jordi Marrot i Ticó. Unitat de rehabilitació del CAATEEB
 18:00 hEl llibre de l’edifici digital
 Jordi Marti i Muñoz. Col·laborador de l'Àrea tècnica del CAATEEB