25 maig 2016
de 18 a 19.45h
Sala actes del CAATEEB
gratuït
 
European Bim Summit Day

 BIM: Un sistema col·laboratiu? La comunicació en el BIM

CAATEEB - Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Barcelona
El dia 25 de maig s'organitza un nou European Bim Summit Day per tractar els sistemes i eines col·laboratives que han de facilitar la integració de BIM de tots els agents i en totes les fases.

La metodologia BIM, per definició, es presenta com sistemes i eines col·laboratives que han de facilitar la integració de tots els agents intervinents en totes les fases de la confecció del model, així com, posteriorment, en la construcció final.

 

Així doncs, hem d’entendre que la col·laboració entre els agents és imprescindible per a la gestació d’un bon model i per al desenvolupament posterior de la construcció. La col·laboració no serà possible si no disposem de plataformes que ens permetin, la comunicació en temps real amb els diferents agents i els seus treballs sobre un modelo únic.
   
Moltes són les jornades que actualment s’ofereixen sobre sistemes BIM però en poques es tracta en profunditat la comunicació entre els agents i la realització del model únic, així com les diferents aplicacions que hi ha al mercat per això.
  
En las diferents ponències i experiències presentades podrem observar de primera ma com la comunicació entre els professionals que intervenen és una de les claus per a la realització d’un veritable treball col·laboratiu.

Vídeo de la jornadaPrograma

 18.00h Presentació i obertura de la Jornada
 18.00h  La comunicació en la gestió de projecte. El model únic
Eva Roense Simó. Arquitecte tècnic, Arquitecte i BIM Manager
Directora tècnica de DoBIM
Alvaro Martin. Arquitecte tècnic i BIM Manager
BIM Coordinator de DoBIM
 18.30h La comunicació i el little BIM. La gestió de l’obra
J. Oriol Martí i Falguera. Enginyers de Camins, Canals i Ports
Responsable Oficina Tècnica Constructora de Calaf, SAU
 19.00.hLes plataformes de comunicació en BIM
Sergi Ferrater Gabarró. Arquitecte en AEC-on
 19.30hCol·loqui i torn obert de paraules
 19.45h Final de la Jornada

 

Amb la col·laboració 

    

 

Main partner