14 d'abril de 2016
de 16 a 19 h
Sala actes del CAATEEB
gratuïta
 
Jornada

 Diagnosi i intervenció en instal·lacions elèctriques i d'enllumenat

CAATEEB - Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Barcelona
L'Àrea tècnica del CAATEEB organitza la primera de les jornades sobre diagnosi i intervenció, el dia 14 d'abril, on es parlarà d'instal·lacions elèctriques i d’enllumenat

Les instal·lacions elèctriques i d’enllumenat han estat unes grans oblidades en les obres de rehabilitació i renovació dels edificis existents. Per aquest motiu quan s’ha de diagnosticar i intervenir en els edificis existents es poden trobar situacions molt diferent segons sigui l’antiguitat i l’estat de conservació de l’edifici i la instal·lació.


En aquests moments és habitual la intervenció en instal·lacions elèctriques i d’enllumenat quan es vol aconseguir estalvis econòmics en els consums energètics dels edificis. Les auditories energètiques se centren en aconseguir aquests estalvis, energètics i econòmics, mentre que la diagnosi de l’estat de conservació de la instal·lació és el pas previ i inicial per aconseguir protegir les persones, la instal·lació i la fiabilitat del subministrament.

 

Programa

 

 16.00hPresentació de la Jornada
 16.00hHistòria de les instal·lacions elèctriques i d’enllumenat
Joan Carles Alayo i Manubens. Dr. Enginyer industrial i Pèrit industrial. Professor de la UPC
 16.30h

Conceptes bàsics i tipus d’instal·lacions elèctriques
Josep Balcells Sendra. Dr. Enginyer industrial. Professor del Departament d'Enginyeria Electrònica a la Universitat Politècnica de Catalunya.

 17.00hConceptes bàsics i tipus d’instal·lacions d’enllumenat
Javier Bassas Freixas. Enginyer industrial
 17.30hSubministraments energètics
Roger Bancells Chaler. Arquitecte tècnic
 18.00hDiagnosi d’instal·lacions elèctriques i d’enllumenat
Alejandro Sanchez Venero. Enginyer industrial i Enginyer electricista per la Universitat de Kiev. Professor i formador en instal·lacions i energies renovables
 18.30hPropostes de millora d’instal·lacions elèctriques i d’enllumenat
Sol Macià Vives i Espinal. Enginyer industrial, Enginyer tècnic industrial i Arquitecte tècnic
 19.00hTancament de la Jornada