8 juny de 2016
de 16 a 18.30 hores
Sala de conferències  del CAATEEB
gratuït
 
Manuals de diagnosi

 Diagnosi i intervenció en instal·lacions de subministrament, distribució, escalfament i evacuació interior d'aigua

CAATEEB - Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Barcelona
Jornada per tractar els aspectes relacionats amb el reconeixement, diagnosi, rehabilitació i manteniment d’instal·lacions.

L’aigua és un element indispensable per la vida i per tant forma part dels serveis bàsics que tot edifici ha de disposar. Per prestar aquest servei els edificis existents disposen de diferents tipus de sistemes per al subministrament, distribució, escalfament i evacuació d’aigua.


En alguns casos aquestes instal·lacions presenten lesions o processos patològics, problemes de conservació, funcionament, obsolescència o altres incidències relacionades amb la salut de les persones.


Des del CAATEEB s’ha organitzat aquesta jornada en la que es tractarà aspectes relacionats amb el reconeixement, diagnosi, rehabilitació i manteniment d’aquests tipus d’instal·lacions per aconseguir protegir les persones, la instal·lació, la fiabilitat del subministrament, l’estalvi en el consum i l’eficiència energètica en la producció d’aigua calenta sanitària.


Programa

 16.00h  Presentació de la Jornada
 16.00h

Història

Francesc Xavier Barca Salom, Dr. Enginyer industrial, professor d’Història de la Ciència i de la Tècnica de la UPC.

 16.30h Conceptes bàsics
Laura Sánchez Ruiz. Enginyera Técnica d’Obres Públiques
 17.00h Tipus d’instal·lació
Laura Sánchez Ruiz. Enginyera Técnica d’Obres Públiques
 17.30h 
Subministraments energètics
Roger Bancells Chaler. Arquitecte tècnic
 18.00h Propostes de millora
Albert Soriano i Rull. Cap d’estudis de l’Escola Gremial d’Instal·ladors
 18.30h Final de la Jornada