7 de juny 2017
de 10 a 12h
Sala actes del CAATEEB
gratuït
 
Jornada de consultes

 Dubtes i consultes sobre els certificats de segona ocupació

CAATEEB - Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Barcelona
Jornada de consultes amb el Servei d'Habitabilitat i Parc Desocupat de la Generalitat per resoldre totes les qüestions sobre els certificats de segona ocupació.

Des del CAATEEB amb la col·laboració de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya us volem exposar breument  la visió que el Servei d'Habitabilitat i Parc Desocupat té mitjançant els certificats d’habitabilitat de segona ocupació que els tècnics competents presenten a tràmits. També podrem veure les principal errades que els tècnics fan a l’hora de l'emissió del certificats i a l’hora de la sol·licitud del tràmit, tant des del punt de vista de l'administració com del mateix servei de validació del col·legi.

 


Així mateix ens agradaria que la jornada tingués una visió pràctica on els tècnics presentin dubtes i casos singulars perquè des del Servei d'Habitabilitat i Parc Desocupat ens ofereixin el seu punt de vista i opinió.

 

Programa

  

10:00hPresentació i obertura de la jornada tècnica
10:05h

El certificat d’habitabilitat de segona ocupació. Visió global de la seva qualitat

    - Estat del parc d'habitatges

    - Estadístiques i nombre de certificats emesos
    - La inspecció i el control dels certificats

Jordi Sanuy i Aguilar, Director de Qualitat de l'Edificació i Rehabilitació de l'Habitatge de
l’Agència de l'Habitatge de Catalunya

10:20hQualitat i situació dels certificat d'habitabilitat presentats
    - Principals deficiències detectades
    - Qualitats dels certificats presentats. Punt de millora
    - Consell i punts fort per millora els certificats
    - Altres
Susana B. Pérez Muñoz, Cap del Servei d’Habitatge i Parc Desocupat de l’Agència de
l'habitabilitat de Catalunya
Maria Boladeres, Tècnica de Serveis al Col·legiat, Validació i Visats del CAATEEB
10:50hConsultes, dubtes i casos singulars presentat al Servei d'Habitabilitat i Parc Desocupat. Debat sobre propostes de millora en benefici de la qualitat dels certificats
Susana B. Pérez, Cap del Servei d’Habitabilitat i Parc Desocupat de l’Agència de l'Habitatge de Catalunya
Jaume Arbós, Assessor Tècnic de l’Àrea Tècnica del CAATEEB
 12:00hCloenda de la Jornada

 

Amb la col·laboració: