dijous, 6 de juliol 2017
de 10 a 14h
Sala d'actes del CAATEEB
gratuït
 
Jornada tècnica

 Eines per a l’eficiència energètica

CAATEEB - Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Barcelona
Jornada per informar sobre les últimes novetats existents en certificació energètica i en les proves i assaigs per poder realitzar un adequat test o diagnòstic energètic.

El desenvolupament continu dels programes informàtics utilitzats per la Certificació Energètica d'Edificis -CEE obra un camí en la millora i qualitat dels treballs de certificació que realitzem els tècnics i aquest és un dels objectius presentats el passat 30 de novembre per la Comissió Europea en la iniciativa que ha anomenat “Energia neta per a tots els europeus” i que comportarà la revisió de la Directiva 2010/31/UE relativa a l’eficiència energètica dels edificis, la Directiva 2012/27UE, relativa a l’eficiència energètica i la Directiva 2009/28/CE relativa al foment de l’ús d’energia procedent de fonts renovables.


Per tal de disposar dels darrers coneixements en aquest àmbit s’ha organitzat aquesta jornada, on es pretén informar sobre les últimes novetats existents en certificació energètica i en les proves i assaigs per poder realitzar un adequat test o diagnòstic energètic, facilitant a tots els interessats el coneixement que poden aportar reconeguts especialistes en aquest camp.
Programa

 10:00hPresentació de la Jornada
Josep Linares i Salido. Arquitecte tècnic. Vocal de la Junta de Govern del CAATEEB. Director Operatiu Rehabilitació i Millora de l’Habitatge, AHC
 10:00h

Estat actual de la certificació energètica i erros més habituals
Ainhoa Mata i Pérez. Cap d’Unitat d’Edificis. Divisió de Gestió Energètica, Institut Català d’Energia

10:30hNous complements per la verificació del compliment dels requisits del CTE i definició de mesures de millora amb C3x 
Diana Moller. Especialista en certificació energètica de Saint Gobain
 11:00hJustificació del CTE i CEE amb l’eina unificada  HULC
Fabian Lopez Plazas. Dr. Arquitecte. Soci de Societat Orgànica
 11:30hTorn obert de preguntes
 11:45hPausa
 12:15h

Eines d’assaig de les infiltracions: Blower door, termografia, anemòmetre
Jesús Menéndez. Dr. Enginyer, expert en inflitrometria. Director de Zeroenergy

 13:00h

Eines per a l’auditor energètic: Analitzador de xarxes, luxímetre, monitoratge d’instal·lacions i altres

Julio Gómez Hospital. Técnico comercial en CHAUVIN ARNOUX IBÉRICA

 13:45hTorn obert de preguntes
 14:00h Fi de la jornada