dijous, 14 de setembre 2017
de 10 a 13.30h
Sala actes del CAATEEB
Gratuït
 
Jornada tècnica

 Eines de suport per a la gestió energètica d’edificis

CAATEEB - Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Barcelona
Per tal d’ajudar als nostres professionals que es vulguin especialitzar en la gestió energética s’han desenvolupat un seguit d’eines i documents que mostrarem en aquesta jornada.

Una de les sortides professionals més interessants que més s'estan implantant en la renovació energètica del parc edificat dels països europeus, són les relacionades amb els professionals que actuen, assessorant i resolent els dubtes dels propietaris i les comunitats de propietaris en l’àmbit energètic, per tal de reduir el consum d'energia, les emissions de C02 associades i establin les propostes de millora més adequades en cada cas.


Aquests professionals que segons el país s’anomenen assessors en consum energètic, auditors o gestors energètics, ressolen els dubtes per fer avançar les actuacions a realitzar en l’edificació i estableixen els consells o les propostes de millora més adients en cada cas.


Per tal d’ajudar als professionals del nostre col.lectiu que es vulguin especialitzar en aquest àmbit s’han desenvolupat un seguit d’eines i documents que els poden ajudar i que es mostraran en aquesta jornada.


Programa

10:00hPresentació de la Jornada
10:00hL’auditoria i la gestió energética
Anna Portella i Lluch. Arquitecta tècnica. Plus Energy. Vocal de la Comissió Territorial del Vallés Occidental del CAATEEB
10:30hEl “test energètic”. L’eina per a l’auditor en els edificis residencials
Jordi Marrot i Ticó. Arquitecte tècnic. Unitat de rehabilitació i medi ambient del CAATEEB
11:00h

El “Test Energètic web”. Exemple d'un text energètic

Jordi Martí i Muñoz. Arquitecte tècnic. Col·laborador del CAATEEB

11:30hTorn obert de preguntes
11:45hPausa
12:15hL’anàlisi dels subministraments energètics
Roger Bancells i Chaler. Arquitecte tècnic. Bancells Ecotècnics
12:45hEstudi de comparadors “Benchmarking“ i la seva anàlisi per a la gestió energética
Sergio Pérez Cobos. Arquitecte i arquitecte tècnic. Departament de sostenibilitat energètica DEKRA
13:15hTorn obert de preguntes
13:30hFi de la Jornada