Dijous, 6 d'abril de 2017 
de 12 a 14h 
Sala d'actes de la Delegació 
Gratuït 
13/01/2017 
Jornada tècnica 

 Formigons i morters tecnològics - Promsa 

Delegació del Bages - Berguedà - Anoia - Manresa 
La Delegació del Bages-Berguedà-Anoia organitza, el proper dijous 6 d'abril, una jornada tècnica a càrrec de l'empresa PROMSA, per presentar una recopilació de formigons i morters d'altes prestacions que ja podem trobar al mercat .
 

Les noves tecnologies ja són presents als formigons i morters que podem fer servir a les obres de rehabilitació, millorant significativament les prestacions dels elements intervinguts, tant a nivells de resistència com de millores d’eficiència energètica.

 

Als mitjans de comunicació d’àmbit nacional, s’han publicat diverses notícies sobre l’aparició al nostre país de nous components per al formigó com pot ser el grafè, però la realitat és que ja fa uns anys que el formigons i morters tecnològics conviuen amb nosaltres, i és del tot imprescindible el seu coneixement per part del nostre col·lectiu.
  

Programa de la jornada:

 

 1.  Presentació de formigons i morters d’altes prestacions:
      • Formigó arquitectònic autocompactant.
      • HALF - Formigó autocompactant lleuger amb fibres bombejable per a rehabilitacions.
      • PROSILENCE - Morter autonivellant amb plàstic reciclat aïllant tèrmic i acústic.
      • Formigó cel·lular - Formigó lleuger aïllant per a cobertes i reblerts.
 2. Característiques tècniques i compliment normatiu dels productes.
 3. Aplicació en obres de rehabilitació.
 4. Casos pràctics.
 5. Torn obert de paraules.

 

 Ponent:

Jordi Altet. Cap de qualitat de PROMSA.