Dilluns, 26 de juny
de 16.30 h a 19 h
A-1 CAATEEB
Gratuït
11/5/2017
Congrés de les professions

 ISO 17024 com a eina de millora

CAATEEB - Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Barcelona
La certificació professional sota iso 17024 com a eina de millora de la competitivitat dels professionals.

L’objectiu de la jornada és traslladar als professionals col·legiats la situació nacional i internacional del mercat laboral i la contribució de la certificació professional sota la norma ISO 17024, com a eina de millora de la competitivitat dels professionals.

 

El objetivo de la jornada es trasladar a los profesionales colegiados la situación nacional e internacional del mercado laboral y la contribución de la certificación profesional debajo la norma ISO 17024, como herramienta de mejora de la competitividad de los profesionales.

 

 16:30

Presentació de la sessió, a càrrec de Jordi Gosalves. President del CAATEEB i Pedro Linares, Patró i tresorer de AQPE i President de la Associació Catalana d'Enginyers de Telecomunicació

 

Presentación de la sesión, a cargo de Jordi Gosalves, presidente del CAATEEB y Pedro Linares, patrón y tesorero de AQPE y presidente de Asociación Catalana de Ingenieros de Telecomunicaciones

 16:45

Ponència. Mercat laboral i competències professionals.

 

Jordi Plà Gómez. Soci Director. Pla&Associats  

 

Ponencia. Mercado laboral y competencias profesionales.

 

Jordi Plà Gómez. Socio Director. Pla&Associats 

 17:15

 Taula rodona “La certificació professional sota la ISO 17024 com a eina de millora de la competitivitat dels professionals”
 
Modera: Toni  Molina.  Secretari General d’ AQPE
• Diana Tallo. Gerent de l’ Agència de Certificació Professional en l’ Edificació i Arquitectura (ACP).
• Francesc González. Director general de l’ Agència de Qualificació del Professionals de l’Enginyeria (AQPE).
• Juan Blanco, Secretari Tècnic del Consell General de Col.legis d’Enginyers Industrials i representant de la Associació d’Enginyers Professionals d’ Espanya (AIPE)
• Salvador Capuz. De la Associació Espanyola de Direcció i Enginyeria de Projectes (AEIPRO)
• Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona (Enginyers BCN)

 

 Mesa redonda “ La certificación profesional bajo la ISO 17024 como herramienta de mejora de la competitividad de los profesionales”
 
Modera: Toni  Molina.  Secretario General de AQPE
• Diana Tallo. Gerente de la Agencia de Certificación Profesional en la Edificación y Arquitectura (ACP)
• Francesc González. Director general de la Agencia de Calificación de los Profesionales de la Ingeniería (AQPE)
• Juan Blanco,  Secretario Técnico del Consejo General de Colegios de Ingenieros Industriales  y representante de la  Asociación De Ingenieros Profesionales de España (AIPE)
• Salvador Capuz. Presiente de la Asociación Española de Dirección e Ingeniería de Proyectos (AEIPRO)
• Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Barcelona (Enginyers BCN)

 

 18:45

 Torn obert de preguntes i participació dels assistents. 

 

Turno abierto de preguntas y participación de los asistentes.

 19:00

 Clausura de la sessió.

 

Clausura de la sesión.

 

 Organitzen:

CEIC

CAATEEB      

ACP 

AQPE:  

      Col·legi Oficial - Associació d'Enginyers Agrònoms de Catalunya
 Col·legi d'Enginyers de Camins, Canals i Ports – Catalunya
 Col·legi Oficial - Associació d'Enginyers Industrials de Catalunya
 Col·legi Oficial d’Enginyeria en Informàtica de Catalunya
 Associació Catalana d'Enginyers de Telecomunicació
 Col·legi d'Enginyers Tècnics d'Obres Públiques de Catalunya
 Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Perits Agrícoles de Catalunya
 Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Girona
 Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Manresa
 Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Vilanova i la Geltrú