Dijous, 10 de maig de 2018
De 10 a 13h
Sala d'actes de la delegació
Gratuït
12/4/2018
Jornada Tècnica

 La Inspecció Tècnica d'Edificis (ITE)

Delegació del Bages - Berguedà - Anoia - Manresa
La Delegació del Bages-Berguedà-Anoia, organitza una jornada per a tècnics sobre la Inspecció Tècnica d'Edificis segons el D67/2015, funcionament de l'eina telemàtica de l'Agència de l'Habitatge i aclariment de dubtes.

 

L'Agència de l'Habitatge de Catalunya va iniciar, el passat mes de juny, una campanya informativa dirigida als ciutadans per a fomentar la Inspecció Tècnica dels Edificis d'habitatges (ITE), en el marc de la qual s'han enviant cartes adreçades als propietaris i comunitats de propietaris dels edificis que estan obligats a passar la ITE i dels quals no consta a l’AHC que hagin sol·licitat el certificat d’aptitud.

 

Arran d’aquesta campanya han augmentat de forma important les sol·licituds dels serveis professionals per realitzar la ITE, així com les consultes a l’assessoria tècnica sobre la seva realització.

Per aquest motiu organitzem aquesta jornada en la que es mostrarà un exemple d’Informe d'Inspecció Tècnica d'Edificis (ITE), realitzat amb l'eina telemàtica habilitada per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i resoldrem els dubtes que pugueu tenir sobre la seva realització.

 

Programa de la jornada:

 

  • Àmbit d'aplicació del D67/2015 i obligatorietat d'Inspecció tècnica
  • Contingut i model normalitzat segons l'eina telemàtica de l'AGH
  • Entitats mínimes que cal revisar en la ITE
  • Qualificació de les deficiències en elements constructius de l'edifici
  • El certificat d'aptitud
  • Torn obert de paraules

 

Ponent:

Jordi Marrot i Ticó, Arq.Tècnic de la Unitat de Rehabilitació i Medi Ambient del CAATEEB