11 maig 2016
de 16 a 19h
Sala Actes
gratuït
 
Jornada presentació

 Llibre incidències i llibre edifici. Noves eines informàtiques per als col·legiats del CAATEEB

CAATEEB - Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Barcelona
El pròxim dia 11 de maig, el CAATEEB posa a disposició de tots els seus col·legiats dues eines informàtiques: Llibre incidències i Llibre de l'edifici

El pròxim dia 11 de maig, el CAATEEB posa a disposició de tots els seus col·legiats dues eines informàtiques que facilitaran la seva feina diària. Amb aquestes dues eines, esperem donar un nou servei d’alt nivell tecnològic als nostres tècnics i tècniques. Integrades dins el sistema de gestió col·legial, seran accessibles des de la pàgina web del col·legi.


Les dues eines informàtiques han de servir per facilitar la tasca dels professional a l’obra. En aquest sentit per donar compliment al RD1627/97 en matèria de seguretat i salut, posem a l’abast el Liweb per a la coordinació de seguretat. Per al compliment del Decret 67/2015 posem en funcionament el Llibre de l’edifici per a edificis nous i existents que és imprescindible per al tècnic de capçalera.

 

Programa

 16:00h Presentació i obertura de la Jornada
M. Angels Sánchez i Pi. Vicepresidenta del CAATEEB
 16:00h  El Liweb
Victoria Piera Fanlo. Tècnica de la unitat de Seguretat i Salut del CAATEEB
  17.30h El llibre de l’edifici
Jordi Marrot i Ticó. Tècnic de la unitat de Rehabilitació i Medi ambient del CAATEEB
  18:30h Dubtes i preguntes
  19:00h 

Fi de la Jornada