Dilluns, 11 d'abril de 2016
de 16:00h a 18:00h
Delegació del Vallès Oriental
Gratuït
14/3/2016
JORNADA TÈCNICA

 Noves eines per a la rehabilitació i el manteniment d'edificis

Delegació del Vallès Oriental - Granollers
La Delegació del Vallès Oriental organitza aquesta sessió per a presentar la nova eina telemàtica d'informes d'inspecció tècnica d'edificis (ITE) segons el nou decret 67/2015.

Amb l' entrada en vigor del Decret 67/2015, del 5 de maig, per al foment del deure de conservació, manteniment i rehabilitació d'edificis d'habitatges, han aparegut noves eines per a realitzar les tasques que habitualment té encomanades el Tècnic de Capçalera en la gestió dels edificis residencials.

 

En aquest sentit el CAATEEB ha organitzat una jornada en la que es presentarà l'eina telemàtica habilitada per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya per a realitzar l'informe d'inspecció tècnica dels edificis d'habitatges (ITE) i les novetats introduïdes el passat 1 de desembre en la versió 1.4.0 d'aquesta eina telemàtica, així com el programa de rehabilitació, els informes de verificació tècnica i una nova aplicació informàtica del CAATEEB per a realitzar el llibre de l'edifici dels edificis nous i existents.

 

Programa:

16:00 h Generador d’informes ITE, programa de rehabilitació, informes de verificació, llibre de l’edifici per a edificis existents.

 

Ponent:

Jordi Marrot i Ticó. Unitat  de rehbilitació del CAATEEB