10/05/2016
De 10 a 12 h.
Plaça del Penedès, 3, 4a. planta - Vilafranca del Penedès
Gratuït
22/2/2016
Jornada tècnica

 Noves eines per a la rehabilitació i el manteniment d'edificis

Delegació de l'Alt Penedès-Garraf - Vilafranca del Penedès
La Delegació de l'AltPenedès-Garraf organitza una sessió per a presentar la nova eina telemàtica d'informes d'inspecció tècnica d'edificis segons el nou decret 67/2015.

Amb l’entrada en vigor del Decret 67/2015, de 5 de maig, per al foment del deure de conservació, manteniment i rehabilitació d’edificis d’habitatges, han aparegut unes noves eines per realitzar les tasques que habitualment té encomanades el Tècnic de Capçalera en la gestió dels edificis residencials. En aquest sentit el CAATEEB ha organitzat una jornada en la que es presentarà l’eina telemàtica habilitada per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per a realitzar l’informe d’inspecció tècnica dels edificis d’habitatges (ITE) i les novetats introduïdes el passat 1 de desembre en la versió 1.4.0 d’aquesta eina telemàtica, així com el programa de rehabilitació, els informes de verificació tècnica i una nova aplicació informàtica del CAATEEB per a realitzar el llibre de l’edifici dels edificis nous i dels existents.

 

Programa:

 

10:00 h

  • Generador d'informes ITE, programa de rehabilitació, informes de verificació, llibre de l'edifici per a edificis existents.

11:00 h

  • El llibre de l'edifici digital.

 

Ponent: Jordi Marrot  Ticó. Unitat de rehabilitació del CAATEEB.