21 d'octubre de 2016
de 9 a 14 h
sala actes del CAATEEB
gratuït
 
Jornada medi ambient

 Oportunitats i nínxols de mercat en el medi ambient

CAATEEB - Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Barcelona
Jornada per a conèixer sortides professionals en l'edificació sostenible

Els països que més bé se’n surten de la crisis econòmica estan fent una aposta ferma pels models de creixement tecnològics i més sostenibles, sòlidament fonamentats en la competitivitat i la millora del benestar a través, entre altres, de l’impuls de l’economia verda i circular, l’ecodisseny, l’eficiència energètica, les energies renovables, la rehabilitació, el manteniment, etc…..


El desenvolupament sostenible és un vector transversal i fonamental d’innovació i competitivitat internacional que està esdevenint una oportunitat de creixement per a la majoria de sectors productius i professionals.
L’aposta decidida en el nostre sector pel medi ambient aporta eficiència en la utilització dels recursos naturals i energètics, en la gestió i valorització dels residus i en la salut ambiental dels ciutadans.


Tot aquest fets provoquen el desenvolupament de noves activitats i llocs de treball de qualitat, tot facilitant el desenvolupament sostenible en el nostre planeta.


Per tal de donar a conèixer totes aquestes qüestions i les darreres novetats al voltant d’aquest sector s’ha organitzat aquesta jornada en la que es podran conèixer de primera mà alguns exemples i sortides professionals. 


Programa

 09.00hEl medi ambient en el sector de l’edificació
Jordi Marrot i Ticó. Unitat de Rehabilitació i Medi Ambient CAATEEB
10.00hTècnic en residus de la construcció
Jordi Marrot i Ticó. Unitat de Rehabilitació i Medi Ambient CAATEEB
10.30h

Prescriptor de materials sostenibles (dietista d’edificis)
Jordi Marrot i Ticó. Unitat de Rehabilitació i Medi Ambient CAATEEB

11.00hPausa
11.30h

Expert en el cicle de vida dels productes de la construcción
Jordi Oliver. Dr. en ciències ambientals. INEDIT

12.00hAvaluador ambiental d’edificis
Eva Pañella i Moré. Arquitecta tècnica. Avaluadora VERDE
12.30hConsultor en edificis de baix consum energètic
Xavier Rodriguez i Barcelo. Arquitecte tècnic. Delegat a Catalunya PEP
13.00hAssessor en salut ambiental
Enric Aulí i Mellado. Dr. Farmacèutic. Professor EPSEB
13.30hAuditor energètic
Sergio Perez i Cobos. Arquitecte i arquitecte tècnic
14.00hCloenda de la Jornada