Del 29 de gener al 28 de febrer de 2018 
Dilluns i dimecres de 9 a 17 h i divendres de 9 a 13:30 h   
c/ Colom, 114 1a Planta · 08222 de Terrassa   
Entrada gratuïta   
 
EXPOSICIÓ 

 Premis Catalunya Construcció 2017 

Delegació del Vallès Occidental - Terrassa 
L'exposició itinerant dels Premis Catalunya Construcció, aplega els finalistes de les 5 categories professionals i la  dedicada als futurs professionals.
 

FINALISTES PREMIS CATALUNYA CONSTRUCCIÓ 2017

 

DIRECCIÓ DE L’EXECUCIÓ DE L’OBRA

 • Escola dels Encants de Barcelona

             Olga Mèliz

 • Complex esportiu Torre Roja a Viladecans

             José Luis Montero

 • Ampliació de la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona

             Miquel Griera 

 • Edifici corporatiu al Campus Diagonal 22@

             Jesús Hernando i Daniel Fernández 

 • Seu central de Pull&Bear a Narón (A Corunya)

             Diana Calicó i Marc Torrella 

 

DIRECCIÓ INTEGRADA DE PROJECTE 

 • Sala Beckett, obrador internacional de dramatúrgia

             David Morros

 • Rehabilitació de 127 edificis a Skikda (Algèria)

             Oriol Marín, Carles Bárcena, Carles Tuca i Alicia Dotor 

 

COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT

 • Reforma i ampliació de l'edifici La Rotonda

             Alberto Roás, Jordi Cabedo, Albert Bastús i Josep Miquel Garrell 

 • Conjunt de nous equipaments a l’antiga fàbrica Alchemika de Barcelona

             Jesús Fernández 

 • Remodelació del pavelló municipal a la Rambla del Carmel de Barcelona

             Annaïs Soler 

 • Nou edifici de cristal·lització de sal a Súria

             Antonio García Blanco, Cristina Oliva, Angel Garcés i Fulgencio Dávila

 

INNOVACIÓ EN LA CONSTRUCCIÓ 

 • Piloedre, fonament prefabricat, desmuntable i reutilitzable per a estructures lleugeres

             Núria Sauleda i Juan José Rosas

 • Envà Wallinvent per a separació d'ambients

             Enrique Ibáñez  

 • Sistema de drenatge d’aigües pluvials al centre comercial The Style Outlets de Viladecans

             Enric Batlle, Joan Roig, Helena Salvadó, Eirene Presmanes, Diana Calicó, Elisabeth Torregrosa, i  Iván Sánchez, Antoni Monté

 

INTERVENCIÓ EN EDIFICACIÓ EXISTENT

 • Sala Beckett, obrador internacional de dramatúrgia

             David Morros, Xavier Badia, Marc Comas, Oriol Arau, Manuel Arguijo, Miquel Gràcia , Ricard Mayol, Ricard Flores i Eva Prats

 • Rehabilitació del pavelló de Sant Salvador de l'Hospital de Sant Pau

             Carles Gelpí, Carles Buxadé, Joan Margarit, Àgata Buxadé, Ramon Ferrando i Vicenç Font

 • Centre d’Art Contemporani de Barcelona

             Francesc Bacardit, Manuel Ruisánchez, Òscar Garzón i Laura Gálvez

 • Església de Santa Maria de Vilanova de la Barca

             Laia Renalias, Carles Serrano, Leticia Soriano, Roger Such i Baldomer Ric

 • Urbanització de l'entorn del Baluard del Migdia de l'Estació de França (fase II)

             Lola Domènech, Conxita Balcells i Modest Mor 

 • Espai Bombers Parc de la Prevenció de Barcelona

             Miguel Roldán, Mercè Berengué i Enric Peña 

 • Rehabilitació de casa entre mitgeres a Sant Feliu de Llobregat

             Claudi Aguiló i Albert Domingo

 

TREBALL FINAL DE GRAU

 • Rehabilitació, restauració i canvi d'ús de la zona nord de l'antiga fàbrica Can Balsach

             Jordi Rocabert i Puigtió. La Salle Arquitectura 

 • Estudi d’unions cargolades en formigó sotmeses a fatiga

             Marcel Venancio Sánchez. Universitat Politècnica de Girona

 • Rehabilitació integral d’una masia a Pujalt

             Agnès Ademà Llobret. La Salle Arquitectura

 • Anàlisi i caracterització de la terra del Domo de la Universitat de Lleida

             Roger Martí Aumedes. Universitat de Lleida

 • Estudi metodològic dels sistemes SATE per a rehabilitacions energètiques

             Rosa Maria Pérez García. EPSEB - UPC