Dimarts, 9 de maig de 2017
A les 16.00h
Sala d'actes de la Delegació
Gratuït
27/3/2017
Sessió Tècnica

 Presentació del Llibre d'incidències en format web (Liweb) i de la Guia pràctica Serem

Delegació del Bages - Berguedà - Anoia - Manresa
La Delegació del Bages-Berguedà-Anoia juntament amb la Intercol·legial Tècnica organitzen una sessió per a  la presentació del llibre d'incidències en format web (Liweb) i de la guia pràctica Serem.

En aquesta sessió, es presenten diverses eines desenvolupades pel CAATEEB per ajudar als tècnics en matèria de seguretat i salut: el Llibre d'incidències en format web (Liweb) i la Guia Pràctica de Seguretat i Salut en treballs de Rehabilitació i Manteniment. Treballs sense projecte (també anomenada Guia SEREM).

 

El Liweb és la versió digital del llibre d'incidències segons l'article 13 del Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, on s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció.

El Liweb és la primera eina informàtica del mercat que permet la gestió del llibre de forma totalment digital, i subtitueix, en aquests casos, el llibre en paper. Per tant, a l'obra només hi podrà haver un llibre d'incidències, en paper o Liweb.

 

L'objectiu de la guia SEREM és orientar als diferents agents que hi intervenen quant a les especificitats que comporta la gestió de la PRL, en TRM sense projecte, en funció del tipus de promotor, d'obra, de treballs a efectuar, d'empreses i altres professionals que hi intervenen així com de l'entorn o espai on s'ubiquen, entre d'altres aspectes a considerar. La guia SEREM no pretén ser un manual de gestió de la PRL exhaustiu per a tots els agents que hi intervenen. L'objectiu és aportar la informació necessària, especialment a aquells agents no professionals, per tal que puguin prendre decisions que els pertoquen sabent quines son les seves obligacions i a la vegada disposar de la informació bàsica pel que fa a les obligacions i competències de la resta d'agents.

 

Programa:

 

16:00 h Presentació i obertura de la Jornada.

16:10 h El Llibre d'incidències en format web (Liweb).

17:40  h La Guia pràctica de Seguretat i Salut en treballs de Rehabilitació i Manteniment. Treballs sense projecte. Guia SEREM.

18:00 h Torn obert de paraules.

18:30 h Cloenda de la Jornada.

 

Presentació:

Cristian Marc Huerta Vergés. Delegat de la Delegació del Bages-Berguedà-Anoia del CAATEEB

 

Ponent:

Victoria Piera Fanlo. Tècnica de la unitat de Seguretat i Salut del CAATEEB