Dimecres 26 de juny de 2013
De 18 a 20 hores
Sala d'actes del CAATEEB
Inscripció previa, sessió gratuïta 
14/5/2013
Sessió tècnica

 Reglament de productes de la construcció

CAATEEB - Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Barcelona
 El CAATEEB organitza per al proper 26 de juny una sessió tècnica de presentació del reglament de productes de la construcció (Marcatge CE)
 

El passat 24 d’abril de 2011 va entrar en vigor el Reglament (UE) Nº305/2011 del Departament Europeu i del Consell de 9 de març de 2011, on s’estableixen les condicions harmonitzades per la comercialització de productes de la construcció i derogava la Directiva 89/106/CEE.


Aquest Reglament estableix els requisits que afecten al Marcatge CE dels productes, equips i sistemes, que seran aplicables a partir de l’1 de Juliol de 2013, modificant els actualment existents.


Des de l’Àrea Tècnica amb la col·laboració de l’Institut de Tècnologia de la Construcció de Catalunya, (ITEC) us volem exposar breument els canvis substancials que inclou aquest Reglament respecte a la Directiva derrogada 89/106/CEE. 


Es donarà una visió de l’afectació que suposarà la aplicació del Reglament tant als fabricants dels productes com  als diferent agents de la construcció.


Com responsables, designats per la LOE, del control de recepció dels productes, el nou Reglament introdueix modificacions en la tipologia de la documentació i mètodes de verificació que resulta necessari conèixer.

 

 

Programa de la jornada

 

18:00 h Acollida dels assistents
18:10 h Presentació i obertura de la Jornada Tècnica.
Sr. Adrià Guevara i Ardid, Vocal de la Junta de Govern del CAATEEB
18:20 h El nou Reglament: Canvis essencials respecte a la Directiva 89/106/CEE
Santiago del Pozo, Cap de l’Oficina EOTA de l’ITeC
18:50 h La Documentació del Marcatge CE, com documentació per la recepció dels productes, equips i sistemes, segons CTE.
Xavier Díez García, Consultor tècnic del CAATEEB
19:10 h El registre de Materials: Registre de productes i empreses amb Marcatge CE.
Xavier Casademont, Cap de la Unitat del Banc BEDEC
19:30 h Torn obert de paraula
20:00 h Cloenda de la Jornada

 

Organitza:   

                                                                                          

 

 

 

 

Col·labora:

 

En línia, per telèfon al 93 240 20 60 o bé a colegiacio@apabcn.cat