Divendres, 12 de juny de 2015
De 9 a 13 hores
CaixaForum. Av. Francesc Ferrer i Guàrdia 6-8. 08038 - Barcelona
Gratuït
4/6/2015
Jornada

 Guia SEREM : Treballs en obres sense projecte

CAATEEB - Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Barcelona
Jornada de presentació de la Guia SEREM (SEguretat REhabilitació Manteniment) : Treballs en obres sense projecte
 

La diversitat d’agents que intervenen en els treballs de rehabilitació i manteniment, des del promotor, tècnics, contractistes, subcontractistes i treballadors autònoms, cadascun d’ells amb responsabilitats i funcions diferents, comporta una especial complexitat pel que fa a la gestió de la prevenció de riscos laborals.


Bona part d’aquestes obres no requereixen la redacció d’un projecte, però això no les fa menys complexes ni pressuposa que els treballs siguin de menys risc per als treballadors que els executen. Quant a la gestió de la prevenció, el fet de no existir un projecte comporta una singularitat que és abordada per aquesta guia que es presenta.


D’altra banda, per fer una correcta lectura de la normativa vigent en prevenció de riscos laborals, en el cas d’obres sense projecte, cal tenir present la sentència de Tribunal de Justícia de la Unió Europea (sala cinquena), del 7 d’octubre de 2010, que interpreta la Directiva 92/57/CEE, de 24 de juny de 1992 i que declara que cal aplicar la Directiva i no poden fer-se excepcions a l’obligació de la propietat de designar un coordinador de seguretat i salut, i també que no es pot obviar l’obligació d’establir un pla de seguretat i salut per a l’obra.


Aquesta guia ha estat elaborada conjuntament pel Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Barcelona (CAATEEB), Infraestructures.cat i el Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, amb l’objectiu d’orientar als diferents agents que intervenen en els treballs de rehabilitació i manteniment sense projecte, aportant-los la informació necessària per tal que puguin prendre les decisions que els pertoquen sabent quines són les seves obligacions i, alhora, disposar de la informació bàsica pel que fa a les obligacions i competències de la resta d’agents amb qui s’han de coordinar.


És una guia pràctica estructurada amb fitxes per agent i fase, analitzant tant els treballs previs de diagnosi i planificació, com la contractació, execució i final d’obra.
Aquesta jornada pretén donar a conèixer la guia i el seu perquè i aportar la visió i reflexions d’una representació dels diferents agents implicats quan a l’especificitat d’aquestes obres sense projecte pel que fa a la prevenció de riscos laborals.

 

Guia Pràctica de Seguretat i Salut en treballs de Rehabilitació i Manteniment 

 

 Programa  
 9:00 h Recepció
 9:30 h Presentació de la jornada.
Sr. Joan Aregio i Navarro. Secretari d’Ocupació i Relacions Laborals. Departament d’Empresa i Ocupació. Generalitat de Catalunya.
Maria Àngels Sànchez i Pi. Junta de Govern del CAATEEB.
Josep Anton Rosell Polo. Director General Infraestructures.cat.
 9:50 h Presentació de la Guia Serem.
Victoria Piera Fanlo. Consultora tècnica del CAATEEB.
Anna Maria Perelló Obradó. Directora del CSSL. Unitat Tècnica Territorial a Tarragona. Institut de Seguretat i Salut Laboral. Departament d’Empresa i Ocupació. Generalitat de Catalunya.
Ezequiel Bellet i Garcia. Gerent Prevenció de Riscos Laborals d’Infraestructures.cat.
Moderador: Jiri Tvrdy Moix. Cap de l’Àrea Tècnica de l’Institut de Seguretat i Salut Laboral. Departament d’Empresa i Ocupació. Generalitat de Catalunya.
 10:40 h Col·loqui.
 11:00 h Pausa.
 11:30 h Les obres sense projecte i la PRL - visió de cada agent.
Carlos T. Pérez Sanchez. Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona i Lleida.
Josep Oriol Garcia Piera. Infraestructures.cat.
Josep Martínez Zaplana. Gremi de Constructors d’obres.
M. Àngels Sánchez i Pi. CAATEEB.
Moderador: Jaume de Montserrat i Nonó. Subdirector general de Seguretat i Salut Laboral. Institut de Seguretat i Salut Laboral. Departament d’Empresa i Ocupació. Generalitat de Catalunya.
 12:30 h Col·loqui.
 12:50 h Cloenda.
Jordi Miró i Meix. Director general de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball. Departament d’Empresa i Ocupació. Generalitat de Catalunya.

Per Internet, anant al formulari en línia d’inscripció i introduint, a l’apartat “Identificació de l’activitat”, el següent codi d’activitat: JT150612B