dimecres, 21 de novembre de 2018
9 a 14h
Demarcació Catalunya Central EIC - Pompeu Fabra, 13, 2n 4a - Manresa
Gratuït
6/11/2018
Jornada Tècnica

 L'aplicació del RIPCI a Catalunya

Delegació del Bages - Berguedà - Anoia - Manresa
La Delegació del Bages-Berguedà-Anoia del CAATEEB juntament amb la Intercol·legial Tècnica, organitza una jornada sobre l'aplicació del RIPCI a Catalunya.

El passat 12 de juny de 2017 es va publicar el RD 513/2017, pel qual es va aprovar un nou Reglament d'Instal·lacions de Protecció Contra Incendis (RIPCI) que va actualitzar i substituir l'anterior RD 1942/1993.

 

El RIPCI té com a objectiu regular les condicions i requisits que han de complir els equips, sistemes i components de protecció activa contra incendis, les condicions d'habilitació i funcionament de les empreses instal·ladores i de manteniment, les condicions per a la instal·lació, posada en servei, manteniment mínim i inspeccions periòdiques d'aquestes instal·lacions i el règim sancionador.

 

Aquest nou Reglament va entrar en vigor el 12 de desembre de 2017, data en que va quedar derogat l'anterior RD.

 

 

Programa