18 novembre 2015
16:00 a 18:30 h
sala d'actes del CAATEEB
gratuït
 
Rehabilita 2015

 Build Upon, Diàleg i comunitat en rehabilitació

CAATEEB - Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Barcelona
Organitza GBCe dins la II Setmana de la rehabilitació

 

 

Programa


 

16:00- 16:15 h
Benvinguda i presentació de GBCe. Felipe Pich-Aguilera. President de Green Building Council España

 

16:15- 16:30 h
Explicació del  projecte BUILD UPON i els seus primers
resultats
.
Emilio Miguel Mitre. Responsable del projecte  BUILD UPON i de relacions internacionals de GBCe

 

16:30- 16:45 h
Conclusions del treball realitzat a GTR. Diagnosi de les polítiques de rehabilitació a les diferents comunitats autònomes. Albert Cuchí. Membre de GTR i coautor de l’informe, professor titular a la UPC i membre del comitè executiu de GBCe

 

16:45 – 17:00 h
Exemple d’estratègia. Estratègia Catalana de renovació energètica
d’edificis
.
Xavier Martí. Responsable de Programes Europeus. Coordinador de MARIE. Secretaria d’Habitatge i Millora Urbana

 

17:00 -17:30 h
Precs i preguntes

 

17:30 –19:00 h
Taula rodona i debat: Les necessitats i implicació del sector a l’estratègia de pais

Plantejament del debat: Emilio Miquel Mitre i Raquel Diaz Abarca, projecte BUILD UPON
Participants invitats:
ITeC. Representant d’entitats de suport a la innovació
Banca Tríodos. Representant entitats financeres
APCE. Representant del sector promotor
Som Energia. Representant de les energètiques.
RehabiMed. Representan d'ONG's
CAFBL. Representant d'usuaris d'habitatges
CAATEEB. Representant del sector professionals
Rockwool. Representant sector empreses
Representant de mitjans de comunicació

 

19:00-19:30 h
Debat i torn obert de paraules del públic assistent

 

19:30 -20:00 h
Conclusions finals