Dijous, 26 d'octubre de 2017 
A partir de les 19h. 
Plaça Penedès, 4 3a planta - Vilafranca del Penedès 
Gratuït 
29/09/2017 
Espai empresa 

 Sistema de bloc de formigó cel·lular YTONG 

Delegació de l'Alt Penedès-Garraf - Vilafranca del Penedès 
La Delegació de l'Alt Penedès-Garraf organitza un espai empresa a càrrec de l'empresa YTONG on es presentarà el seu sistema de bloc de formigó cel·lular.
 

El formigó cel·lular “autoclau” és un material mineral que s'obté partint de sorra de sílice, ciment, calç un agent d'expansió, essent responsable de l'estructura típica microalveolar que es genera durant el procés de fabricació.
El formigó cel·lular es pot produir en diferents densitats, oscil·len entre els 350 kg/m3 i el 700 kg/m3, que fa que sigui molt més lleuger que el material convencional.

El Formigó YTONG és un material 100% mineral sense productes químics o compostos orgànics volàtils, romanen totalment reciclables.

El procés de fabricació és responsable de l'entorn, doncs utilitzen matèria prima pràcticament inesgotable i que requereixen relativament poca energia, en comparació amb els materials tradicionals.

El Formigó YTONG no allibera olors ni pols nocius, protegeix la salut dels operadors durant l'execució i usuaris finals de l'edificació.

Les higrotèrmiques característiques del material ofereixen un confort climàtic molt alt que es tradueix directament en una sensació de benestar i asseguren el sanejament en entorns habitables. A més, l' elevat aïllament tèrmic del YTONG redueix considerablement els consums energètics associats a l'aire condicionat.

 

Programa:

 

  1. Presentació. Característiques generals.
  2. Estructures de formigó cel·lular YTONG.
  3. Murs i envans no estructurals YTONG.
  4. Característiques tèrmiques i acústiques.
  5. Resistència al foc.
  6. Sistema de construcció YTONG. Acabats. Detalls tècnics.
  7. Suport tècnic en la prescripció.
  8. Formació instal·ladors. Arrencada obra. Seguiment execució.

 

Podeu trobar més informació a la seva web .

 

En finalitzar la xerrada podreu participar al networking  amb acompanyament d’un pica-pica.