Dimecres, 17 de gener de 2018 
De 18 a 19:30 h 
c/ Colom, 114 1a planta · Terrassa 
Gratuït 
 
Espai Empresa   

 Sistemes solars sota l'entorn dels edificis nZEB - ORKLI 

Delegació del Vallès Occidental - Terrassa 
La Delegació del Vallès Occidental organitza l'espai empresa a càrrec de l'empresa ORKLI, on es presentarà les millores que aporten els sistemes solars per aconseguir el disseny d'edificis nZEB.
 

La Unió Europea vol reduir l'impacte mediambiental dels edificis, on s'estima que el 40% de la seva energia consumida i el 36% de les seves emissions d'efecte hivernacle corresponen a aquest àmbit. Amb la intenció de reduir aquestes emissions i fomentar l'ús d'energies renovables, la Directiva europea 2010/31/UE introdueix la definició d'edifici de consum d'energia quasi nul o nZEB (Nearly Zero Energy Building): aquell edifici amb un rendiment molt alt d'energia, on la gairebé nul.la o molt baixa quantitat d'energia requerida ha de ser àmpliament coberta per fonts renovables en el lloc o prop del mateix. La seva implementació a les instal·lacions públiques començarà el 31 de desembre de 2018, mentre que s'allarga fins a la mateixa data del 2020 per als edificis privats.

Les instal·lacions juguen un paper crític per arribar als límits exigits. És fonamental la tria i l'estudi que millor s'adapti a l'edifici, perquè ens permeti estalviar en el consum.

 

Orkli promou les instal·lacions  eficients amb la finalitat de tenir un futur més sostenible. La seva proposta passa per un terra radiant-refrescant certificat segons la norma UNE-EN 1264 i per una solució innovadora en referència a sistemes solars: OKSOL, únic sistema integral, forçat i autònom del mercat.

 

Programa:

 

  1. Introducció als edificis nZEB, enfocat al repte que suposen les instal·lacions mecàniques en els nZBE's
  2. Sistema solar sense consum elèctric: o emissions de CO2

 

Ponent:

Rafa Bravo. Enginyer tècnic industrial, responsable de prescripció de la zona Nord i Nord-est  d'Espanya d'Orkli.