Dimecres, 21 de juny 2017
a les 17h.
Sala actes, EPSEB-UPC
gratuïta
 
Congrés de les professions

 Smart City. Les ciutats del futur

CAATEEB - Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Barcelona
Dins el marc del Congrés de les professions organitzat per la Intercol·legiat el CAATEEB i el Col·legi de topògrafs organitzem aquesta jornada.

En els últims anys, i cada vegada amb més freqüència, està sent habitual la incorporació de la denominació de Smart City quan parlem de l'evolució que han de patir les nostres ciutats per assolir la seva sostenibilitat económica, social i medi ambiental, per convertir-se en les nostres ciutats del futur.


Per definició les anomenades "ciutats intel·ligents" es descriuen com aquelles ciutats que mitjançant l'aplicació de noves tecnologies de la informació i de la comunicació afavoreixin una millora substancial de la qualitat de vida dels ciutadans que les ocupen. Aquesta millora substancial ha d'englobar tots els aspectes que afecten les persones que poblen les nostres ciutats, millorant aspectes com la seguretat dels ocupants, la comunicació, la qualitat mediambiental, l'accessibilitat i la confortabilitat dels elements que la componen i dels serveis que ofereix , la prestació de proximitat de serveis que millorin el capital humà de les ciutats, la millora de la major eficàcia dels serveis energètics subministrats, etc ... en definitiva crear ciutats que ofereixin als ciutadans serveis públics d'alta qualitat que garanteixin les seves necessitats en tot moment d'una manera immediata i àgil.


La sessió no pot descuidar els habitatges com a unitat més petita que componen les nostres ciutats i com a element que ha de centralitzar part dels serveis que s'ofereixen als ciutadans. Les ponències ens parlaran de com les noves tecnologies estan modificant la configuració dels nostres edificis i habitatges, integrant en la vida quotidiana dels nostres ciutadans, grans fluxos d'informació que ens han de permetre millorar la vida dels mateixos i la seva sostenibilitat.


Per últim, la jornada presentarà les últimes novetats en ciutats intel·ligents i mostrarà exemples d'èxit que s'estan realitzant en ciutats del nostre entorn proper. Presentarem la importància dels fluxos d'informació oberts "Open Data" per aconseguir el propòsit marcat, i obtenir les prestacions que ens demanen els ciutadans.
Inscripcions al web del congrés

Programa

17:00hIntroducció a la Smart City
Felix Ruiz Gorrindo. Arquitecte Tècnic, Doctor Enginyer Civil i Enginyer d'Obres Públiques
17:20hSmart Cities i la transformació digital en l’Àrea Metropolitana de Barcelona
Juan Carlos González González, Enginyer informàtic i Enginyer Tècnic en Topografia.
17:50hImplantació d'una Smart City: mesures, impactes i noves tecnologies
Xavier Izquierdo Vilavella. Arquitecte Tècnic.
18:20hTorn obert de preguntes
18:45hFi jornada

 

 Aquesta jornada s'organitza dins el marc del Congrés dels professionals de la Intercol·legial.

Organitzant conjuntament amb