dijous, 19 de gener 2017
de 18 a 19.30h
Sala actes
gratuït
 
JORNADA TÈCNIC DE CAPÇALERA

 Vols participar en l'impuls del tècnic de capçalera ?

CAATEEB - Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Barcelona
Si treballes o vols treballar com a tècnic de capçalera t'interessa assistir a aquesta sessió !

La conservació i el manteniment dels edificis és el gran oblidat del sector de l’edificació residencial. En general, es pot afirmar que els propietaris no són conscients d’aquesta obligació i aquest sector precisa de professionals que ofereixin aquest servei.És per tot això que cal tenir una actitud proactiva que estimuli i impulsi la figura del tècnic de capçalera com el professional idoni per a realitzar aquesta tasca.
 

Des del CAATEEB hem dissenyat tot un seguit d’accions per impulsar el tècnic de capçalera i per tirar-les endavant, és necessària la implicació dels col·legiats.

documentació de la jornada

Programa


 18.00h La figura del tècnic de capçalera
  18.45h Accions 2017 (Fira de la Candelera)
  19.15h Com formar part del grup? Experiències apresses
 19.30h  Fi de la Jornada

   La sessió anirà a càrrec d'en Jordi Marrot i Ticó. Unitat de Rehabilitació i Medi Ambient del CAATEEB