Dijous, 7 de març de 2019
de 18 a 20h
Sala d'actes de la Delegació
Gratuït
25/2/2019
JORNADA TÈCNICA

 Tractament de l' envolupant tèrmica dels edificis

Delegació del Bages - Berguedà - Anoia - Manresa
La Delegació del Bages-Berguedà-Anoia organitza, el proper 7 de març, una jornada tècnica a càrrec de Sika, sobre el tractament de l' envolupant tèrmica dels edificis.

Des de fa una mica més d'un segle, a Sika es desenvolupen, fabriquen i comercialitzen sistemes i solucions específiques per a la construcció tant en edificació com en obra civil. Les especialitats més conegudes de l'empresa Sika són els camps de reparació i protecció d'estructures de formigó, segellat de juntes, impermeabilització tant de cobertes com d'espais sota rasant, unions mitjançant enganxat rígid i elàstic de diferents elements, etc.

Sika ofereix solucions per a tota l'envolupant de l'edifici, tant de manera interna com externa. Les gammes de productes Sika inclouen additius per fabricar formigons d'alta qualitat, morters especials, segelladors i adhesius, materials hidròfugs, sistemes de reforç estructural, paviments industrials, decoratius i esportius i membranes d'impermeabilització.

El patrimoni d'edificis és molt gran, de manera que, com en qualsevol país ja desenvolupat i madur, la rehabilitació està adquirint molta més importància que l'obra nova. D'altra banda, la sostenibilitat és una gran tendència que hem de tenir en compte en tots els aspectes de la vida actualment, i en el camp de la construcció això és especialment cert. Per això, la finalitat d'aquesta jornada és exposar als tècnics algunes de les principals solucions existents per a la rehabilitació de l'envolupant dels edificis, singularment les façanes, tenint en compte els principals aspectes de la sostenibilitat (estalvi d'energia, baixa petjada de carboni, etc.)

El ponent presentarà solucions de tractament de façanes (reparació i revestiments, SATE, tractament de segellat de fusteries, etc.) i de cobertes (làmines d'aplicació líquida, membranes preconformades, etc.) des del punt de vista de la funcionalitat i sostenibilitat mediambiental. La jornada s'adreça als tècnics involucrats en la rehabilitació de façanes i cobertes tant des del punt de vista de projecte, com a execució i direcció d'obres.

 

Programa:

  • Introducció al concepte "Building Envelope".
  • Conceptes generals de l' envolupant dels edificis segons el CTE.
  • Comportament de les façanes. Actuacions de reparació i manteniment.
  • Sistemes d'aïllament tèrmic per a l'exterior (SATE).
  • Façanes ventilades.
  • Instal·lació i segellat de fusteries.
  • Impermeabilització de cobertes mitjançant sistemes de milloren el confort tèrmic.
  • Torn obert de paraules.

 

Ponent:

Álvaro Garcia. Enginyer d'Edificació. Dept. Tècnic Sika, SAU.