25 i 26 d'octubre de 2012
de 9 a 20 h
Sala d'actes del CAATEB
Tema 1: Rehabilitació estructural d'edificis · Tema 2: Reforç de sostres · Tema 3: Rehabilitació energètica. Aïllament per a l'exterior
29/10/2012
1r Simposi Tradició i innovació en rehabilitació

 Reforç estructural i rehabilitació energètica

CAATEEB - Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Barcelona
El 25 i 26 d’octubre de 2012, el CAATEEB va organitzar el primer Simposi Tradició i innovació en rehabilitació, que va abordar les temàtiques de reforç estructural (tema 1 i tema 2) i rehabilitació energètica (tema 3).
 

Programa i documentació de Simposi

 

Dijous 25 d'octubre

 

 09:00

Presentació del Simposi

Rosa Maria Remolà. Presidenta del CAATEEB

 TEMA 1. REHABILITACIÓ ESTRUCTURAL D'EDIFICIS

 09:30

Intervenció en les estructures dels edificis.
Josep Baquer. Consultor d’estructures, membre de l’ACE.

 10:00

Consolidació de murs amb productes de base calç

 

 10:30

Reforç d'obra de paleta amb sistemes compostos de matriu inorgànica
Gabriel Ortin. Arquitecte i Director d’Assistència Tècnica de IBERMAPEI S.A.

 11:00

 Pausa

 11:30

Tècniques actuals de reforç d’estructures de formigó: Reforç estructural amb materials compostos de fibres i polimers (FRP).
Fernando Serrano. Arquitecte Tècnic. Sistemas BASF

 12:00

Tècniques actuals de reforç d’estructures de formigó: Reforç estructural actiu. Carles Cots. Enginyer de Camins. Sistemas BASF

 12:30

Debat

 TEMA 2.   REFORÇ DE SOSTRES

 16:00

Sistemes de reforç de sostres
Fructuós Manyà. Catedràtic de Construcció a la UPC

 16:30

Sostres col·laborants i connectors
Jordi Garcia. Enginyer Tècnic Industrial. TECNARIA

 17:00

Sistemes de rehabilitació actius
Marti Mas. Director departament d’enginyeria de COINTECS

 17:30

Pausa

 18:00

Substitució funcional activa
Pep Castany. Enginyer Industrial. NOU BAU

 18:30

El perquè i el com de les bigues Extend
Josep Mª Vulart. Arquitecte. SENETON

 19:00

Debat

 

 

Divendres 26 d'octubre

 

TEMA 3. REHABILITACIÓ ENERGÈTICA. AÏLLAMENT PER A L'EXTERIOR 

 09:00

Aïllament tèrmic d’edificis actuant per l’exterior
Josep Linares. Director de Rehabilitació de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya

 09:30

ETICS, Aïllament tèrmic per l'exterior, Sistema Aisterm
Josep Costals. Director comercial de PROPAMSA

 10:00

Eficiència energètica i aïllament acústic amb suro projectat
Ramon Millan. GerentDirector tècnic de VIPEQ Hispania

 10:30

Pausa

 11:00

La façana ventilada i la rehabilitació: Eficiència, estalvi i disseny
Ferran Corona. Director tècnic de TRESPA IBERIA

 11:30

Panel de micromorter en rehabilitació
Alejandro Mandl. Director comercial; Ernesto Hermosa, Director tècnic i Ana Robert, Directora I+D. CIRCA

 12:00

Debat

 

Paral·lelament al Simposi, la sala d'actes del CAATEEB va acollir fins al 8 de novembre una exposició de productes per a la rehabilitació de les empreses col·laboradores.

 

 

galeria d'imatges Imatges del Simposi

 

 

Empreses col·laboradores

 

 

 

empreses col·laboradores simposi