18 de maig 2016
de 17 a 19 h
Sala A1 del CAATEEB
gratuït
 
Workshop

 Formigons i morters tecnologics

CAATEEB - Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Barcelona
El CAATEEB i PROMSA organitzen una jornada pràctica per presentar una recopilació de formigons i morters d’altes prestacions que avui podem trobar al mercat

Les noves tecnologies ja són presents als formigons i morters que podem fer servir a les obres de rehabilitació, millorant significativament les prestacions dels elements intervinguts, tant a nivells de resistència com de millores d’eficiència energètica. Als mitjans de comunicació d’àmbit nacional, s’han publicat diverses notícies sobre l’aparició al nostre país de nous components per al formigó com pot ser el grafè, però la realitat és que ja fa uns anys que el formigons i morters tecnològics conviuen amb nosaltres, i és, del tot, imprescindible el seu coneixement pel nostre col·lectiu.


La jornada ens presentarà una recopilació de formigons i morters d’altes prestacions que avui podem trobar al mercat. Els ponents, especialistes en la matèria, ens parlaran de les seves característiques tècniques, del compliment normatiu dels productes, de la seva aplicació a obres de rehabilitació així com exemples pràctics.

 

 

 17.00hPresentació de la Jornada
 17.00hEls formigons i morters tecnològics en les obres d’edificació
Antonio Aguado de Cea. Doctor Enginyer de camins, canals i ports. Catedràtic i professor de la UPC
 17.30hEls formigons i morters tecnològics i les seves
característiques

Jordi Altet Torné. Responsable de Qualitat de PROMSA i vocal del comitè 83 de AENOR sobre formigons
 18.15hCas pràctic en obres de rehabilitació: HALF-PROMSA. Formigó autocompactant lleuger amb fibres
Jordi Coll i Grifoll. Arquitecte, i Jordi Buruguet i Arfelis, Arquitecte tècnic. CGB Arquitectura urbanisme.
 18.30h

Què es demana als morters tecnològics per demà?
Taula de debat i de participació
Antonio Aguado de Cea. Doctor Enginyer de camins, canals i ports. Catedràtic i professor de la UPC

Jordi Altet Torné. Responsable de Qualitat de PROMSA i vocal del comitè 83 de AENOR sobre formigons

Xavier Diez Garcia. Consultor de l'Àrea técnica del CAATEEB

 19.00hFi de la Jornada
  

Amb la col·laboració de: