14/12/2017 
18h. 
Sala d'actes del CAATEEB 
 
28/11/2017 
Assemblea 

 Assemblea general ordinària 

CAATEEB - Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Barcelona 
La Junta de Govern del CAATEEB ha acordat convocar l’Assemblea General ordinària de col·legiats i col·legiades per al proper 14 de desembre
 

Dia: Dijous, 14 de desembre de 2017

Hora: 18.00 hores

Lloc: Sala d’actes del CAATEEB (Bon Pastor, 5. Barcelona)

 

Ordre del dia definitiu

 

  1. Informe del president
  2. Presentació i proposta d’aprovació del pressupost d’ingressos i despeses de l’any 2018 del CAATEEB
  3. Presentació i proposta d’aprovació del pressupost d’ingressos i despeses de l’any 2018 de la societat APARELLADORS SERVEIS PROFESSIONALS, CORREDORIA D’ASSEGURANCES, SLU (el capital de la qual pertany íntegrament al CAATEEB)
  4. Presentació i proposta d’aprovació del pressupost d’ingressos i despeses de l’any 2018 de la societat GESCOL SERVEIS I TECNOLOGIES, SLU (el capital de la qual pertany íntegrament al CAATEEB)
  5. Proposta de compra de local en la planta baixa de la Plana de l’Om, 6, de Manresa per al trasllat de la seu de la Delegació del Bages-Berguedà-Anoia
  6. Designació de tres interventors i un suplent per a l’aprovació de l’acta de l’Assemblea General, de conformitat amb allò previst en l’article 46 dels Estatuts col·legials
  7. Torn obert de paraules

 

D’acord amb allò previst en l’últim paràgraf de l’article 40 dels Estatuts col·legials, es posarà a disposició dels col·legiats i col·legiades, a la Secretaria del CAATEEB i a les Delegacions, a partir del dia 4 de desembre de 2017, els documents bàsics dels assumptes que se sotmeten a decisió de l’Assemblea General.
 

Més informació