Dijous, 10 de maig de 2018
de 16 a 18h
Sala d'actes de la Delegació
Gratuït
23/4/2018
Sessió Tècnica. Campanya "Tècnic de capçalera"

 La conservació i el manteniment dels edificis

Delegació del Bages - Berguedà - Anoia - Manresa
Si vols aprofitar l’impuls al manteniment, vine a conèixer què és el Tècnic de capçalera i quines eines tenim per ajudar-te!

Des de les diverses administracions que treballen sobre l’habitatge fa temps que es treballa per impulsar el manteniment dels edificis lligat a la millora de la qualitat de vida i  les condicions de salut dels edificis i de les persones que els habiten.

 

En aquest sentit, l’any 2015, la Generalitat de Catalunya ha aprovat el Decret 67/2015 per al foment del deure de conservació, manteniment i rehabilitació dels edificis d'habitatges.

 

És per tot això que el CAATEEB ha desenvolupat tot un seguit d’accions de difusió, per estimular i impulsar la figura del tècnic de capçalera, i unes eines informàtiques que permeten recolzar les tasques dels professionals que s’hi dediquen.

 

 Programa:

 La cultura del manteniment en els edificis construïts, conceptes claus.
 La gestió del manteniment: el tècnic de capçalera.
 Eines del tècnic de capçalera:
  • El llibre de l’edifici web
  • El test energètic web
  • El programa de rehabilitació web
  • El programa de manteniment electrònic.
Campanya per impulsar el Tècnic de capçalera a la Comarca:  web del tècnic de capçalera, creació del grup del territori i activitats amb la ciutadania.
La jornada anirà a càrrec de Jordi Marrot de l’Àrea Tècnica del CAATEEB.