Agenda 

(Buit)
Pràctica professional
B
P

Data:

22/11/2017
a les
10.00

Activitat de la

Delegació de l'Alt Penedès-Garraf - Vilafranca del Penedès
B

Data:

28/11/2017
a les
00.00
T

Data:

29/11/2017
a les
08.30

Activitat de la

Delegació del Vallès Occidental - Terrassa
P

Data:

30/11/2017
a les
19.30

Activitat de la

Delegació de l'Alt Penedès-Garraf - Vilafranca del Penedès
M

Data:

01/12/2017
a les
14.30

Activitat de la

Delegació del Maresme - Mataró
M

Data:

04/12/2017
a les
15.00

Activitat de la

Delegació del Maresme - Mataró
T

Data:

11/12/2017
a les
10.00

Activitat de la

Delegació del Vallès Occidental - Terrassa
B
T

Data:

17/01/2018
a les
18.00

Activitat de la

Delegació del Vallès Occidental - Terrassa
Lúdico i esportives
Culturals
V

Data:

27/10/2017
a les
20.00

Activitat de la

Delegació d'Osona-Moianès - Vic
M

Data:

31/10/2017
a les
18.00

Activitat de la

Delegació del Maresme - Mataró
T

Data:

13/11/2017
a les
09.00

Activitat de la

Delegació del Vallès Occidental - Terrassa
M

Data:

23/11/2017
a les
19.00

Activitat de la

Delegació del Maresme - Mataró
Institucionals
G

Data:

24/11/2017
a les
20.30

Activitat de la

Delegació del Vallès Oriental - Granollers
B

Data:

13/12/2017
a les
20.30