08/04/2019
de 16:00h a 18:00h
Barcelona
Gratuït
29/3/2019
ACTUALITAT

 Prepara't per a l'Administració electrònica i el visat 100% digital

CAATEEB - Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Barcelona
La implantació de l’Administració electrònica als tràmits relacionats amb l’exercici professional dels aparelladors obliga a l'Administració, al Col·legi i també als professionals col·legiats a tramitar digitalment de forma obligatòria.

L’Administració electrònica s’està implantant als tràmits relacionats amb l’exercici professional dels aparelladors, impulsada a bon ritme pels requeriments de la Llei 39/2015 de procediment administratiu comú i la Llei 40/2015 de Règim Jurídic del Sector Públic. Aquestes obliguen a la transformació digital dels tràmits administratius a la Administració, al Col·legi i també als professionals col·legiats que han de tramitar digitalment de forma obligatoria.

El CAATEEB ha previst implantar al maig del 2019 una nova plataforma digital de serveis que integrarà tots els tràmits i serveis del CAATEEB, inclosos el 100% dels tràmits de visat en format digital i eliminar la tramitació en paper. Això significa la implantació de la validació de la signatura electrònica de tots els documents elaborats pels col·legiats, per facilitar la tramitació electrònica a les administracions públiques.

 

Objectius de la Jornada

  1. Com afecta a l’exercici professional aquesta modificació legislativa i en els procediments administratius del Col·legi i el Visat i als tràmits amb Ajuntaments i resta d’Administracions Públiques.
  2. La Identitat Digital per signar documents tècnics. Tipus de certificats digitals, modalitats i exemples d’ús (e-Llicències, facturació electrònica, Visats, etc.).
  3. Presentació de la nova plataforma digital de Serveis del CAATEEB i el Visat Digital 100%

 

Programa

 16:00 – 16:10 Presentació i benvinguda a càrrec de Jordi Gosalves, president del Col·legi d'Aparelladors Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Barcelona (CAATEEB) i Marga Bonmatí, directora general del Consorci d'Administració Oberta de Catalunya (CAOC)
 16:10 – 16:20 Introducció a la Jornada. A càrrec de Sensi Gálvez. Directora de Serveis al Col·legiat del CAATEEB.
 16:10 – 16:20 Com afecta la Llei 39 i 40/2015 a l’exercici professional  i als tràmits administratius dels Aparelladors al Col·legi i les Administracions Públiques. A càrrec de Marisa Mas. Directora de serveis Jurídics del CAATEEB.
 16:30 – 17:00  La Identitat digital dels Professionals. Situació i Perspectives. A càrrec de Xavier Tarres. Director General de Firmaprofesional.i El signat de documents tècnics amb Certificats digitals. Tipus, modalitats, utilitats i exemples d’ús (e-Llicències, facturació electrònica, visats, etc). A càrrec de Magí Collboni, Channel Sales Manager de Firmaprofesional.
 17:00 – 17:15 Presentació de la nova plataforma digital de serveis del CAATEEB. Serveis i funcionament. A càrrec de Marta E. Mulero. Directora de Serveis interns del CAATEEB
 17:15 – 18:00 Presentació del Visat digital amb signatura electrònica a la nova plataforma i Demostració amb cas pràctic. A càrrec de Sensi Gálvez, Directora de serveis al col·legiat  i Maria Boladeres, Tècnica de Visats
 18:00 – 18:15 Preguntes i Cloenda