Dilluns 14 de març de 2016
De 16h a 18h
Sala d'actes de la Delegació del Maresme
Gratuït
9/2/2016
Jornada Tècnica

 Presentació de la nova eina telemàtica d'informes d'inspecció tècnica d'edificis

Delegació del Maresme - Mataró
La Delegació del Maresme organitza una sessió per a presentar la nova eina telemàtica d'informes d'inspecció tècnica d'edificis segons el nou decret 67/2015.

 Amb la entrada en vigor del Decret 67/2015, del 5 de maig, per al foment del deure de conservació, manteniment i rehabilitació d'edificis d'habitatges, han aparegut noves eines per a realitzar les tasques que habitualment té encomanades el Tècnic de Capçalera en la gestió dels edificis d'habitatges.

 

En aquesta jornada es presentarà l'eina telemàtica habilitada per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya per a realitzar l'informe d'inspecció tècnica dels edificis d'habitatges (ITE) i les novetats introduïdes el passat 1 de desembre en la versió 1.4.0 d'aquesta eina telemàtica, així com el programa de rehabilitació, els informes de verificació tècnica i una nova aplicació informàtica del CAATEEB per a realitzar el llibre de l'edifici dels edificis nous i existents.

 

Programa

 

16:00 h - Generador d’informes ITE, programa de rehabilitació, informes de verificació, llibre de l’edifici per a edificis existents

 

Jordi Marrot i Ticó. Responsable de Rehabilitació i Medi ambient de l’Àrea Tècnica del CAATEEB.