5 de juny de 2018
de 10 a 14h
Sala actes del CAATEEB
gratuït
 
Matins Construcció

 L’energia fotovoltaica en l’edificació residencial urbana

CAATEEB - Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Barcelona
Amb motiu del Dia Mundial del Mediambient el  CAATEEB organitzà una nova edició de Matins Construcció per parlar sobre l'energia fotovoltaica i la seva integració en els edificis urbans.

L’energia és un dels pilars bàsics de les societats actuals, essent de la màxima importància per al seu desenvolupament econòmic, però malgrat tot, el model energètic europeu del qual formem part, continua mantenint febleses importants degut a l’elevada dependència dels combustibles fòssils i nuclears i a l’impacte ambiental que suposa la seva generació per la relació amb els gasos d’efecte hivernacle i l’escalfament del Planeta.
És per tot això, que la Unió Europea va establir una estratègia que persegueix reduir la demanda mitjançant l’eficiència energètica i abastir el consum necessari mitjançant energies renovables autòctones, distribuïdes i properes als punts de consum. Amb aquesta finalitat s’han anat aprovant directives i els diferents Estat Membres han aprovat les seves estratègies nacionals, regionals i locals.
En les estratègies del nostre entorn es potencia l’energia solar fotovoltaica degut a que el nostre país té unes característiques idònies per a la seva implantació i amb aquesta finalitat s’ha organitzat aquesta jornada en la que es vol conèixer de primera mà l’estat actual d’aquestes estratègies, les barreres i oportunitats de negoci que s’obren, així com els reptes professionals i de gestió que aquest repte comporta per als professionals del sector de l’edificació.


Programa

 

10:00h 

Benvinguda

Jaume Casas i Santa-Olalla. Secretari del CAATEEB

10:00h

Inauguració de la jornada:

L’energia fotovoltaica i el pla de transició vers la sobirania energètica de l’Ajuntament de Barcelona
Eloi Badia i Casas. Regidor de presidència. Regidor d’aigua i energia. Regidor del Districte de Gràcia

10:15hL’energia solar fotovoltaica en el Pacte Nacional de la Transició Energètica de Catalunya
Joan Josep Escobar. Cap de la divisió de gestió energètica de l’Institut Català d’Energia-ICAEN
10:45h

Implantació de l’energia solar fotovoltaica a Barcelona

Cristina Castells Guiu. Directora d’Energia i Qualitat Ambiental de l'Ajuntament de Barcelona

11:15h

La integració de l'energia solar fotovoltaica en el paisatge urbà de Barcelona

Nuria García López. Directora Tècnica de l'Institut Municipal del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida de l'Ajuntament de Barcelona

11:45hPausa-cafè
12:00h

Edificis actius de consum 0
Òscar Gómez López. Co-fundador i soci de Solar Profit

12:30h

Taula rodona amb agents del sector:
Barreres i oportunitats per desplegar i integrar l’energia solar fotovoltaica en l’edificació residencial urbana

Roger Bancells. Arquitecte tècnic de Bancells Ecotècnics
Pedro Garcia. Responsable d’energies renovables d’ACTECYR
Joaquim Miñano. Representant de SOM Energia
Alfred Puig. Representant de SUD energies renovables

Òscar Gómez. Co-fundador i soci de Solar Profit

14:00hFi de la Jornada

Video de la jornada

 

Amb la col·laboració de: