dijous, 4 maig de 2017
inici a les 9.50h del matí
Sala actes del CAATEEB
gratuït
 
Jornada

 L'energia solar tèrmica en l'edificació

CAATEEB - Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Barcelona
Aquesta jornada vol donar a conèixer l’estat actual i les possibilitats reals d’implantació d’aquesta tecnologia en el nostre país així com les darreres innovacions i desenvolupaments per aconseguir-ho.

L’energia és un dels pilars bàsics de les societats actuals, essent de la màxima importància per al seu desenvolupament econòmic, però malgrat tot, el model energètic europeu del qual formem part, continua mantenint febleses importants degut a l’elevada dependència dels combustibles fòssils i nuclears i a l’impacte ambiental que suposa la seva generació per la relació amb els gasos d’efecte hivernacle i l’escalfament del Planeta.


És per tot això, que la Unió Europea va establir una estratègia que persegueix reduir la demanda mitjançant l’eficiència energètica i abastir el consum necessari mitjançant  energies renovables autòctones, distribuïdes i properes als punts de consum. Amb aquesta finalitat s’han anat aprovant directives i els diferents Estat Membres han aprovat les seves estratègies nacionals, regionals i locals.


En les estratègies del nostre entorn es potencia l’energia solar per obtenir calor degut a que el nostre país té unes característiques idònies per a la seva implantació. L’any 1999 ja ho va fer l’Ajuntament de Barcelona amb l’aprovació de l’ordenança solar tèrmica i l’any 2006 el CTE DB HE-4 de Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària.


 

Programa

 09:50hPresentació de la Jornada
Josep Linares i Salido. Vocal de la Junta de govern del CAATEEB i Director Operatiu de Rehabilitació i Millora de l'Habitatge de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya
 10:00hL’energia renovable en l’estrategia energètica Europea
Ferran Tarradellas i Espuny. Director de la Representació de la Comissió Europea a Barcelona
 10:30hLes energies renovables en el Pacte Nacional per a la Transició Energètica de Catalunya
Joan Josep Escobar. Cap de la Divisió de Gestió Energètica de l'Institut Català d'Energia
 11:00hBalanç de l’ordenança solar de Barcelona i noves perspectives en la Transició cap a la Sobirania Energètica de l’Ajuntament de Barcelona
Cristina Castells i Guiu. Directora-Gerent de l'Agència d'Energia de Barcelona
 11:30hTorn obert de preguntes
 11:45h Pausa
 12:15hLa nova generació de col·lectors solars tèrmics
Mónica López. Responsable tècnic producte solar de Viessmann
 12:45hEl binomi Solar-Gas (solucions fiables)
Robert Gauxax i Tolós. Delegat de Nova Edificació de Gas Natural Catalunya, i Jose Manuel Dominguez Cerdeira. Prescripción Gestor de Mercados de Gas Natural Distribución
 13:15h

Control, execució, posta en marxa i manteniment de sistemes d'energia solar tèrmica

Roger Bancells i Chaler. Arquitecte tècnic de Bancells Ecotècnics

 13:45hTorn obert de preguntes
 14:00hFi de la jornada en sala
De 16 a 18h. Visita pràctica a un edifici de Barcelona: Com funciona realment una instal·lació solar térmica? Josep Linares, Manel Marín i Gerard Valls de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.

Amb el patrocini de:          

 

Amb la col·laboració de: