Dimarts, 30 de maig de 2017 
de 16:00 a19:00 
A1 
Gratuït 
18/01/2016 
Taller 

 Inici activitat 

CAATEEB - Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Barcelona 
El CAATEEB organitza un taller pràctic adreçat als recents col·legiats que volen iniciar-se com a professionals lliberals el proper dimarts 30 de maig  de 2017.
 

Presentació:

Aquest taller pràctic va adreçat als recents col·legiats que volen iniciar-se com a professionals lliberals per ajudar-los a realitzar determinades tramitacions o preparar documents específics relacionats amb l'exercici professional. 

 

Objectiu:

Els objectius d'aquest taller son: 

 1. Informar dels requisits necessaris per exercir com a arquitecte tècnic lliberal i de les obligacions que se'n deriven per a aquells que inicien la seva activitat professional.
 2. Aprendre a visar.
 3. Conèixer els recursos que el CAATEEB posa a disposició dels seus col·legiats per tal de facilitar-los la feina.

 

Programa:

1.  16:00 a 16:45 hores La Responsabilitat Civil i la Previsió Social Obligatòria: opció RETA o PRENAAT

 

1.1. La responsabilitat civil del treballador

 • Què és i la seva obligatorietat
 • Tipus d’assegurança
 • Entitats asseguradores que ho ofereixen


1.2. Mútua Alternativa a la Seguretat Social (PREMAAT) o RETA

 • Què és?
 • Com funciona
 •  Què garanteix?
 • Aspectes diferenciadors entre PREMAAT i RETA

 

2. 16:45 a 17:30 hores Recursos tècnics

 • Recursos de control de qualitat
 • Les normes UNE
 • La legislació i normativa
 • El fons documental
 • El Plecinstant
 • Els documents a l’abast

 

3. 17:30 a 18:15 hores El visat: Com tramitar-ho

 

4. 18:15 a 19:00 hores hores Modalitats d'exercico de la professió d'arquitecte tècnic 

 • Exercir com a lliberal
 • Exercir mitjançant una societat professional
 • Exercir com a assalariat
 • Exercir com a funcionari, interí o vinculat a una Administració Pública

 

 

Ponents:

Maria José Molina: Corredoria

Marc Martínez: Centre de documentació-àrea tècnica

Helena Durán: Serveis al col·legiat-vistes

Marisa Mas: Directora  de l'Assessoria jurídica del CAATEEB