Dijous, 22 de febrer 
16:00 a 19:00 
A1 
Gratuït 
24/01/2018 
Taller 

 Inici activitat 

CAATEEB - Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Barcelona 
El proper dijous 22 de febrer el CAATEEB organitza un taller pràctic adreçat als recents col·legiats que volen iniciar-se com a professionals .
 

Presentació:

Aquest taller pràctic va adreçat als recents col·legiats que volen iniciar-se com a professionals lliberals per ajudar-los a realitzar determinades tramitacions o preparar documents específics relacionats amb l'exercici professional. 

 

Objectiu:

Els objectius d'aquest taller son:
1.Informar dels requisits necessaris per exercir com a arquitecte tècnic lliberal i de les obligacions que se'n deriven per a aquells que inicien la seva activitat professional.
2.Aprendre a visar.
3.Conèixer els recursos que el CAATEEB posa a disposició dels seus col·legiats per tal de facilitar-los la feina.

 

Programa:

1. 16:00 a 16:45 hores El visat: com tramitar-lo

 

2. 16:45 a 17:30 hores Recursos Técnics

 •  Recursos de control de qualitat
 • Les normes UNE
 • La legislació i normativa
 • El fons documental
 • El Plecinstant
 • Els documents a l'abast

 

3.  17:45 a 18:15 hores La Responsabilitat Civil i la Previsió Social Obligatòria: opció RETA o PREMMAT

3.1 La responsabilitat civil del treballador

 •   Què és o la seva obligatorietat
 • Tipus d'assegurança
 • Entitats asseguradores que ho ofereixen

 

3.2. Mútua Alternativa a la Seguretat Social (PREMMAT O RETA)

 •  Què és?
 • Com funciona
 • Què garanteix?
 • Aspectes diferenciadors entre PREMMAT i RETA

 

4. 18:15 a 19:00hores   Modalitats d'exercici de la professió d'arquitecte tècnic.

 • Exercir com a lliberal
 • Exercir mitjançant una societat professional
 • Exercir com a assalariat
 • Exercir com a funcionari, interí o vinculat a una Administració Pública

 

Ponents:

Helena Durán: serveis al col·legiat-visats

Marc Martínez: centre de documentació-àrea tècnica

Maria José Molina: corredoria

Marisa Mas : advocada  i directora de l'assessoria jurídica del CAATEEB