Dimecres, 29 d'abril de 2015
De 17 a 19 hores
Sala d'actes del CAATEEB
Gratuït
14/4/2015
Jornada

 El nou decret 30/2015 de plans d'autoprotecció

CAATEEB - Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Barcelona
En aquesta jornada es presentarà el nou decret 30/2015 pel qual s'aprova el catàleg d'activitats i centres obligats a adoptar mesures d'autoprotecció i es fixa el contingut de les mesures després de les aportacions i de la pràctica de tots els agents.
 

En el Decret 82/2010 de plans d’autoprotecció que va entrar en vigor el gener i juliol de 2011, es regulaven les activitats i centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i en fixava el contingut d’aquestes mesures. El Decret, en la seva disposició addicional segona, obligava a ser revisar sobre la base de l’experiència adquirida en la seva aplicació. D’acord amb aquesta premissa la Direcció General, va iniciar un procés participatiu a finals de 2013 que va concloure amb un document amb nombroses aportacions i comentaris.


En aquesta sessió presentem el nou Decret 30/2015, de 3 de març, pel qual s'aprova  el catàleg d'activitats i centres obligats a adoptar mesures d'autoprotecció i es fixa el contingut de les mesures després de les aportacions i de la pràctica de tots els agents. 

 

 Programa  
 17:00 h Acollida dels assistents
 17:15 h Presentació i obertura de la jornada
Jaume Guamis. Subdirector general de Programes en Protecció civil, Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya
Sebastià Jané. Vocal de la Junta de Govern del CAATEEB
 17:40 h Els Plans d’autoprotecció i el Decret 30/2015
- Novetats normatives del decret
- Nova relació d’activitats obligades
- Hermes. Modificacions i novetats
- Noves guies per a l’elaboració de PAU’s
Joan Gràcia. Cap del Servei de gestió de risc i planificació, Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya.
 18:30 h Torn obert de paraula
 19:00 h Cloenda de la Jornada

 

 

  Formació relacionada

 

 

Formació bàsica per elaborar plans autoprotecció (140h). Més informació aquí

 

Formació superior pe elaborar plans autoprotecció   (80h).  Més informació aqui

Sessió ja realitzada