Dimecres, 3 de febrer
A les 9:30 hores
Auditori del Gremi de Constructors d'Obres de Barcelona i Comarques (Gran Via de les Corts Catalanes, 663, baixos)
Gratuït
18/1/2016
Jornada

 L'aplicació del tipus reduït d'IVA en la rehabilitació d'edificis d'habitatges

CAATEEB - Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Barcelona
Per poder  tenir un panorama precís de l’estat de la normativa de l’IVA, el CAATEEB junt al Gremi de Constructors d'Obres de Barcelona i Comarques presenten una jornada , en col·laboració de l’Agència Estatal de l’Administració Tributària.

L’Impost sobre el Valor Afegir (IVA) és un impost condicionat per la nostra pertinença a la Unió Europea. Les normatives nacionals que la regulen estan plenament emmarcades en aquesta realitat. Aquest impost no esdevé senzill en la seva aplicació, especialment quan ens trobem davant de la seva aplicació en exempcions, quines desvirtuen l’aplicació del mateix, o bé, complicat, quan som davant de tipus impositius reduïts.

 

Amb una normativa tan complexa, ens trobem amb escenaris de no fàcil aplicació, que, objectivament, compliquen la gestió del mateix a tots els agents que hi operen, a les empreses, als professionals, i a la pròpia administració tributària.

 

Particularment confusa és l’aplicació del tipus reduït d’IVA en la rehabilitació d’edificis d’habitatges i en les execucions d’obra de renovació i reparació, així com la correcta aplicació de la inversió del subjecte passiu, on, per les moltes peculiaritats del sector, hi és latent la contrarietat que comporta, per una part, la voluntat dels legisladors a fomentar aquestes activitats, i per l’altra, una operativa de l’IVA molt quadriculada, que provoca que particulars no es puguin deduir l’IVA.

 

A fi i efecte de tenir un panorama precís de quin és l’estat de la normativa de l’IVA en aquesta activitat, hem organitzat aquesta jornada conjuntament el Gremi de Constructors d'Obres de Barcelona i Comarques i el Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes tècnics i enginyers d’edificació de Barcelona (CAATEEB), comptant amb la plena col·laboració de l’Agència Estatal de l’Administració Tributària, on tindrem l’honor que ens orienti en aquesta qüestió el Sr. Juan Pedro Rodríguez Blanco, Cap de la Dependència Regional Adjunt en Gestió Tributària, amb l’esperança que sigui d’utilitat per als assistents.

 

Programa:

 

Organitza: