22 de juny 2017
dijous, de 17 a 19.30h
Sala actes EPSEB
gratuït
 
Congrés de les professions

 Modelatge 3D en els treballs de construcció, documentació i rehabilitació de la Sagrada Família

CAATEEB - Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Barcelona
Dins el marc del congrés de les professions el CAATEEB junt amb el Col·legi de Topògrafs organitza la jornada per mostrar les tècniques 3D per a la rehabilitació de la façana del naixement de la Sagrada Familia.

En primer lloc, la jornada presentarà la situació actual i el procés constructiu que s'està seguint en la fase final de construcció del Temple Expiatori de la Sagrada Família. Amb les millores en la construcció implementant les tecnologies de modelatge 3D sobre els diferents elements constructius i metodologies de fabricació més pròpies del món industrial o de la prefabricació que de les tradicionals tècniques constructives.


La direcció tècnica del centre ens presentarà quines tecnologies s’estan utilitzant en la construcció del Temple, el procés que es realitza per a cada element, des de la selecció metòdica dels blocs de pedra a utilitzar, als processos de tall i preparació dels diferents elements i al procés final de muntatge en obra.


A la jornada es presentarà també el projecte excepcional de modelat 3D per a la documentació patrimonial que respon a la necessitat de Sagrada Familia de disposar d’un aixecament 3D d’alta precisió de la Façana del Naixement, absolutament fidedigne, de la part arquitectònica i escultórica de la volumetria edificada per Gaudí. Aquest projecte, bàsic per abordar la rehabilitació del monument, s’ha encarregat al Laboratori de Modelització Virtual de la Ciutat, que és un referent tecnològic de l’ETSAB de la Universitat Politècnica de Catalunya.

Es presenten els principals resultats que s’han obtingut i les metodologies de treball dels diferents equips que hi participen: els treballs de topografía, que han aportat la Xarxa i Punts de Referència i Control, el treballs amb l’Escàner Làser, per a  la presa de dades amb un post-processat acurat, i completat amb uns treballs de fotogrametria que aporten imatges contínues de la pell de l’edifici de gran definició i qualitat métrica i complementen el model 3D obtingut amb Escàner Làser en zones sense accés degut a l’alta complexitat de l’edifici.


Inscripcions al web del congrés

 

Programa

17:00hPresentació Jornada
17:05hProcés arquitectònic i constructiu del Temple
Ramon Espel Rosell. Arquitecte Tècnic i Cap d’obra del Temple Expiatori.
17:40hAixecament arquitectònic de la façana del naixement de la Sagrada Familia. Introducció al Projecte
Pilar Garcia Almirall.  Directora del Projecte i del Laboratori de Modelització Virtual de la Ciutat (LMVC) ETSAB UPC. Dra. Arquitecte. Catedràtica de Tecnologia de l’Arquitectura.
17:50hXarxa Topogràfica i recolzament general
Carles Gràcia Gómez. Coordinació tècnica de Topografia. Enginyer en Geomàtica i Topografia
18:10hTreballs d’aixecament amb Escàner Làser
Juan Corso Sarmiento. Coordinació tècnica de TLS. Dr. Arquitecte. Responsable tècnic del LMVC
18:50hTreballs Fotogramètrics
Fco. Javier Muñoz Capilla. Coordinació tècnica de Fotogrametria. Enginyer en Geomàtica i Topografia
19:15h Col·loqui-Preguntes.
19:30hFi jornada

 

Aquesta jornada s'organitza dins el marc del Congrés dels professionals de la Intercol·legial.

Organitzant conjuntament amb