Dimarts, 9 de desembre de 2014
De 9.30 a 13.30 hores
Sala d'Actes del CAATEEB
Gratuït
10/12/2014
Matins Construcció

 Guia Pràctica de Seguretat i Salut en Rehabilitació i Manteniment (SEREM)

CAATEEB - Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Barcelona
El CAATEEB organitza el proper dimarts 9 de desembre un Matins Construcció on es presentarà la Guia Pràctica de Seguretat i Salut en treballs de Rehabilitació i Manteniment. Treballs sense projecte.
 

Els treballs de rehabilitació, reforma i manteniment sense projecte han esdevingut en els darrers anys un gruix  important de l’activitat del sector de la construcció i això comporta un procés necessari d’adaptació a les noves característiques i peculiaritats de l’activitat.


Aquest tipus d’intervencions, d’entrada, suposen un canvi en el perfil dels promotors què en molts casos són comunitats de propietaris o particulars i com a tals no són professionals del sector, requerint un increment del paper assessor dels tècnics, tant del redactor de la documentació tècnica o pressupost, com del director de l’obra i del coordinador de seguretat i salut.

 

En aquesta Guia trobarem detallades un recull de bones pràctiques en format fitxa per cada moment del treball i agents implicats, com poden ser el promotor, contractista, subcontractista, treballadors autònoms, l’usuari del centre de treball, el coordinador de seguretat i salut i el tècnic, i també 2 exemples de casos pràctics. 

 

   Guia Pràctica de Seguretat i Salut en treballs de Rehabilitació i Manteniment

 

 

En línia, per telèfon al 93 240 20 60 o bé a colegiacio@apabcn.cat