16/04/2019
16/04/2019
Plana de l'Om, 6, Manresa
Gratuït
4/4/2019
ACTUALITAT

 Nova oficina virtual per tramitar 100% digitalment

Delegació del Bages - Berguedà - Anoia - Manresa
El CAATEEB ha previst implantar al maig del 2019 una nova plataforma digital que integrarà tots els tràmits i serveis del CAATEEB, inclosos el 100% dels tràmits de visat en format digital.

L’Administració electrònica s’està implantant als tràmits administratius relacionats amb l’exercici professional dels aparelladors impulsats a bon ritme pels requeriments de la nova Llei 39/2015 de procediment administratiu comú i la Llei 40/2015 de Règim jurídic del Sector Públic. Aquestes obliguen a la transformació digital dels tràmits administratius a la Administració, al Col·legi i també als professionals col·legiats que han de tramitar digitalment de forma obligatòria

El CAATEEB ha previst implantar al maig del 2019 una nova plataforma digital de serveis que integrarà tots els tràmits i serveis del CAATEEB, inclosos el 100% dels tràmits de visat en format digital i eliminar la tramitació en paper. Això significa la implantació de la validació de la signatura electrònica de tots els documents elaborats pels col·legiats, la qual convé que sigui obligatòria a partir de l’octubre 2019, coincidint amb l’entrada en vigor de la tramitació electrònica obligatòria per part de les administracions públiques.


Programa
12:00 – 12:05           Presentació i Benvinguda
12:05 – 12:30           Introducció a la Jornada. La Llei 39 i 40/2015 com afecta a l’exercici professional  i als tràmits administratius dels Aparelladors al Col·legi i les Administracions Públiques.
12:30 – 13:00           La Identitat digital dels Professionals. Quin certificat digital escollir i com preparar documents tècnics electrònics amb marcador i signar-los digitalment.
13:00 – 13:45           Presentació de la nova plataforma digital de serveis del CAATEEB. Serveis i funcionament i Presentació del Visat digital amb signatura electrònica a la nova plataforma i Demostració amb cas pràctic
13:45 - 14:00           Preguntes i Cloenda

Si no us va bé aquesta sessió, podeu consultar el llistat complet de presentacions.